AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU AVUKATI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka/çocuk nafakası, vesayet ve kayyımlık başlıkları altında açıklanmıştır. Bu terimlerin karşılığı nedir dilerseniz şimdi onlara da bir göz atalım.

NİŞANLANMA

Evlilik öncesi bir kadınla bir erkek tarafından belirli bir zaman sonra birbirleriyle evlenecekleri sözünün verildiği anlaşmaya verilen isimdir. Günümüzde halk tarafından yapılan nişanlanma hukuki alanda kanunların aradığı şarta uygun olup, nişan törenlerinin ise hukuk nezdinde bir karşılığı bulunmamaktadır.

EVLENME

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan evlilik şartlarını resmi makamlar önünde eksiksiz yerine getiren, son olarak evlilik beyanlarını söz ile tekrar eden kadın ve erkeğin resmi olarak biraraya gelmesi durumuna verilen isimdir. Aile Hukuku’nun büyük bir kısmı evlilik üzerine ayrılmıştır.

BOŞANMA

Evliliğin kanunda belirtilen nedenler sonucunda sonlandırılması durumuna verilen isimdir. Boşanma konusu, Aile Hukuku’nun temel başlıklarından olup, sonucu olay konularına göre değişiklikler göstermektedir. Boşanma davaları ve buna bağlı tazminat davaları aile hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma: Çiftler, boşanma sürecinin koşulları üzerinde anlaştıklarında gerçekleşir. Malların paylaşımı, çocukların velayeti ve maddi konular gibi konularda anlaşma sağlanır. Mahkemeye sunulan bir anlaşma belgesi ile sonuçlanır.

Çekişmeli Boşanma: Çiftler boşanma konusunda anlaşamazlar ve mahkemeye başvururlar. Mahkeme, mülkiyet paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer ilgili konularda karar verir.

EVLAT EDİNME

Çocuğu olsa da olmasa da bir ailenin yasa’da belirtilen gerekli şartları yerine getirdikten sonra bir çocuğu kendi nüfuslarına geçirmesi durumuna verilen isimdir.

MAL REJİMİ

Evlenme, boşanma ve ölüm durumlarının hemen ardından eşlerin evlenmeden önce ve evlendikten sonra satın aldıkları taşınmazlar ve kazandıkları paraların nasıl paylaştırılacağını inceleyen, Aile Hukuku’nun yine temel başlıklarından birisidir. Bu konu çok zor bir yapıya sahip olduğundan, sürekli olarak tartışma konusu olmaktadır.

AİLE KONUTU

Evlilik süresince eşlerin birlikte yaşadıkları evleridir. Aile Konutu Güvencesi başlığımızda eşlerin kendilerine ait olan yaşadıkları evi kapsamaktadır. Yatırım amaçlı olarak sahip oldukları ev ya da evleri kapsamamaktadır.

SOYBAĞI

Hukuki karşılığı anne, baba ve çocuklar arasında bulunan ilişkidir. Her ne kadar soy bağı doğum ile kazanılsa da nüfus kayıtlarındaki bazı eksik ve yanlış durumlar neticesinde yapılan düzeltmeler sonucu da mahkeme kararı ile tedbir amaçlı ya da kalıcı olarak soybağı düzeltilebilmektedir.

VELAYET

Yasalara göre reşit olmayan çocukların anne ve baba’nın boşanma işleminden sonra mahkeme tarafından (18 yaş) reşit yaşa kadar anne ya da baba tarafından kalması durumudur. Boşanma işlemi gerçekleştikten sonra mahkeme kararıyla velayet el değiştirebilir. Boşanma davalarının sonuçlarından biri de çocuk sahibi çiftlerde çocuk ya da çocukların velayetinin anne de mi baba da mı olacağına karar verilmesidir. Velayet duvalarında çocuğun mutlak yararı göz önünde bulundurulmaktadır. Genel olarak velayet davalarına bakan avukatlara velayet avukatı ya da boşanma avukatı denilmektedir.

NAFAKA

Evlilik müessesinin sona ermesinin ardından ya da boşanma aşamasında, eşlerden birinin maddi zorluk çekmemesi için ve müşterek çocuğun giderleri adına eşlerden birinden diğerine ödenmesi gereken paraya verilen isimdir.

VESAYET

Karar verme yetisi olmayan ve bedensel ya da zihinsel anlamda engeli bulunan kişilerin temsil edilmesi durumuna verilen isimdir. Bu kararı mahkeme verir.

KAYYIM

Diğer hukuki alanlarda da sıkça karşımıza çıkan kayyım, Aile Hukuku’nda dava süresince aralarında husumet bulunan kişilerin temsil edilmesi durumuna verilen isimdir. Örnek vermek gerekecek olursak, babalık davası, isim değiştirme vb. davayı açacak şahsın reşit olmaması durumunda mahkeme işlemler süresince kendisi kayyım atayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir