Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir ve Nasıl İşler?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan yöntemdir. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde mahkeme dışı, etkin ve hızlı bir alternatif sunar.

Arabuluculuğun Yasal Dayanağı ve İşleyişi

Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı bir arabulucunun yardımıyla çözmeye çalışırlar. Bu süreçte, taraflar görüşerek ve müzakere ederek ortak bir çözüm bulurlar. Arabuluculuk sürecinde varılan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçer ve yargı bağlayıcılığı taşır. Ancak, arabuluculuk sürecinde çözüme ulaşamayan taraflar her zaman yargı yoluna başvurabilirler.

Arabuluculuğun Amacı ve İlkeleri

Arabuluculuğun temel amacı, taraflar arasında kazanan veya kaybeden belirlemek değil, her iki tarafın da gereksinimlerini karşılayacak en uygun çözüm yolunu bulmaktır. Arabulucu, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişidir. Arabulucu, taraflar arasında iletişim sürecini kurarak, onların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve bu doğrultuda kendi çözümlerini üretmelerini sağlar.

Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

Arabuluculuk görüşmelerinde, taraflar birbirleriyle etkili bir iletişim kurar ve bu iletişim sayesinde, menfaatlerini ve ortak yönlerini daha iyi anlarlar. Bu süreçte, somut duruma göre çeşitli çözüm seçenekleri üretip değerlendirebilirler. Arabuluculuk sürecinin her aşamasında ve sonucunda taraflar tamamen özgür ve egemendir.

Arabuluculuğun Kullanım Alanları

Arabuluculuk, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanır. Bu kapsamda çözüm sağlanabilecek uyuşmazlık türlerinden bazıları şunlardır:

 • İşçi ile işveren arasındaki işçilik alacakları ve tazminatlar
 • Ticaret ve Borçlar Hukuku kapsamındaki şirketler arası uyuşmazlıklar
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar
 • Boşanma sürecinde maddi manevi tazminat, mal paylaşımı ve nafaka konuları
 • Miras hukuku uyuşmazlıkları
 • Tıbbi uygulamalardan kaynaklanan tazminat talepleri
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
 • Alacak-verecek meseleleri
 • Ortaklığın giderilmesi konusundaki uyuşmazlıklar

Arabuluculuğun Faydaları

Arabuluculuğun sağladığı pek çok avantaj vardır:

 • Hızlı ve Ekonomik: Mahkemeden daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle sonuçlanır.
 • Mahkeme Kararına Eşdeğer Anlaşma: Arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma, mahkeme kararı niteliği taşır.
 • Arabulucu Seçme Özgürlüğü: Taraflar, arabulucularını kendileri seçebilir.
 • Her Aşamada Başvurulabilir: Uyuşmazlığın her aşamasında arabulucuya başvurulabilir.
 • Gizlilik: Süreçte konuşulan her şey gizli tutulur. Bu, ticari itibar ve aile mahremiyeti açısından önemlidir.
 • İlişkilerin Sürdürülebilirliği: Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından, anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de sürdürülebilir.
 • Yargı Yoluna Başvurma Hakkı Saklıdır: Arabuluculuğa başvurmak, mahkemeye gitme hakkını ortadan kaldırmaz.

Arabuluculuk, dostane çözüm yöntemleri arasında etkinliği ve pratikliği ile öne çıkar. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi için güçlü bir alternatiftir.