İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AVUKATI

İş Hukuku Davaları Hakkında

Üretim faaliyetlerinin tamamını kapsayan çalışma hayatındaki hakların iade edilmesi ve düzenlenmesi için iş hukuku tarafından gerekli belirlemeler yapılmaktadır. İş hukukuna ilişkin esaslar eğer hem işçilerin hem de işverenlerin sahip olduğu haklara uygun bir şekilde benimsenmiyorsa çalışanların emeklerinin sömürüsü ortaya çıkmaktadır. İş hukuku çerçevesinde görülen davalardan bazıları şunlardır.

 • İşçi hizmet tespiti
 • İşçi maaş, kıdem ve ihbar tazminatı
 • İş kazaları sonrası destekten yoksun kalma tazminatı
 • Yurtdışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti
 • İşe iade
 • Yurtdışı işe giriş tarihinin Türkiye’de geçerli sayılması

Arabuluculuk

Son yapılan düzenlemelerle birlikte işveren ve işçi arasında yaşanan sorunların çözümünde dava süreci öncesinde arabulucu ile çözüme kavuşturmaya çalışılmaktadır. Eğer bu çözüm yolu ile bir sonuca varılamazsa iş hukuku mahkemeleri görevli olacaktır.

Maaş Alacağı Davası

Çalışan ve işyeri sahibi arasında çalışanın ortaya koyacağı çalışma karşılığında ona ödenecek olan miktar yazılı ya da sözlü olarak belirlenmelidir. Eğer bu ücret kanunlarda belirtilen süreler içerisinde ödenmezse çalışanlar alacaklarının tahsili için dava açabilmektedirler.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası

İşveren işçiyi herhangi bir sebep göstererek işten çıkarıyor ya da işçi bu sebepleri gerekçe göstererek işten çıkıyorsa bu durumda alacakların talep edilmesi için işçi tarafından iş hukuku çerçevesince kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davası açılabilmektedir. Dava sonucunda kişiye hak ettiği bedelin ödenmesi yapılır.

İşe İade Davası

İşveren bir işçiyi çıkardıktan sonra işçi kendisinin işe geri dönmesinin sağlanması amacıyla dava açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için gerekli görülen şartlar, işverenin kanunda detaylandırılmış şekilde belirtilmiş olan çalışan sayısına sahip olmasının ve bir süre boyunca çalışanın bu kişinin yanında çalışması olmasının zorunlu olmasıdır.

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Herhangi bir iş kazası sonrasında eğer kişiler çalışamaz duruma gelirlerse ya da çalışanın ölümü ile sonuçlanan vakalar ortaya çıkarsa bu durumda mağdur olan çalışan yakınları, işverenlere dava açabilmektedir. Dava ismini çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişinin gelirden eksik kalması sonucu oluşan destekten yoksun kalma durumundan almaktadır.

İşçi Hizmet Tespiti Davası

Eğer işveren, çalışanlarına verdiği emirler doğrultusunda yapılan faaliyetleri resmi kurumlara bildirmiyorsa bu durumda iş hukuku davaları açılabilmektedir. İşçi ve işveren arasındaki sözleşmelere dayalı olarak çalışanlar emeklilik, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tahsil edilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurabilirler. Eğer işverenin çalışılan süreleri eksik bir şekilde bildirdiği tespit edilirse bu durumda hizmet tespiti davası açılabilmektedir.

Yurtdışı Borçlanmalar ve Çalışmanın Tespiti Davası

Kişilerin emekli olabilmesi için eğer yurtdışında çalışmışlarsa bu süreler boyunca ödenmesi gereken miktarları Sosyal Güvenlik Kurumları’na ödemesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda aranan şart kişinin Türk Vatandaşı olmasının gerekliliğidir. Yurtdışı borçlanma ve çalışmanın tespiti davası ise Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmasına rağmen kişilerin mavi kart sahibi olmasını gerekçe göstererek hakların iade edilmeyeceğini belirten işverenlere karşı açılabilmektedir. Sözleşmelere dayanarak kişiler yurtdışında işe başladıkları süreleri sosyal güvenlik kurumunda işe başladıkları tarih olarak göstermek için de iş hukuku davaları açabilmektedir.

1 Linkleme “İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 1. FERAT TÜRKOĞLU Reply

  slm
  çalışanın tazminat ve diğer haklarını istemesi için en son zaman aşımı süresi nedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir