FAKTORİNG HUKUKU

FAKTORİNG HUKUKU AVUKATI

Faktoring Hukuku Nedir?

Alacağın temliki, diğer bir deyişle alacağın devri; hukuksal olarak bir geçerliliği olan bir işlemin sonucunda oluşan alacağın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte alacaklıdan başka bir kişiye devir edilmesidir. Alacağın temliki üç tür olarak günlük hayatta kendine yer buluyor.

1. Rızai Temlik

Alacağını devredecek olan alacaklı ile devralacak kişi arasında bir sözleşme yapılır ve devir işlemi tamamlanır. Bu kişilerin kendi rızasıyla gerçekleştiği için rızai temlik adını almıştır.

2. Kanuni Temlik

En çok ölüm olaylarında gördüğümüz kanuni temlikte; mevcut alacağın kanunda belirtilen olayların gerçekleşmesi ile birlikte üçüncü bir kişiye devredilmesidir. Kanuni temlikte en önemli nokta ise alacaklının rızası olup olmadığına bakılmamasıdır.

3. Kazai Temlik

Yine kazai temlik de en çok ölüm olaylarında görülür. Fakat kazai temliğe sebebiyet veren olaylar nispeten daha karışıktır. Kişiler kendi aralarında çözümleyemediği miras paylaşımlarını mahkemeye taşır ve hakim mal paylaşımını gerçekleştirir. Yine kazai temlikte de alacaklının rızası aranmamaktadır.

Faktoring şirketleri müşterilerine; üçüncü bir kişiye yaptıkları hizmet karşılığı ya da mal teslimi sonucu oluşan alacaklarının bir bölümünü öder ve o alacağı komisyon (faiz) karşılığı devralır.  Temlik ile genelde ödeme vasıtası çek veya bono faktöring şirketine temlik cirosu ile intikal eder. Bu anlamda Faktoıring şirketleri bir finans kurumu olmasına rağmen faiz ile ödünç para veremez, faturaya veya alacağı tevsik eden bir evrağa dayanmayan alacağı temlik alamaz.

Faktoring şirketlerinin çalışma alanı ve faaliyetleri 6361 sayılı yasa ve Yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu genel bir tabirle Faktoring Hukukunu oluşturmaktadır.

Eğer bir faktoring şirketi size dava açmışsa ilk kontrol etmeniz gereken fatura ya da benzer bir belge olmalıdır. Eğer faktöring şirketleri ile çalışmıyorsanız veya taraf olduğunuz bri alacak-çek-bono Faktoring şirketine geçmiş ve uyuşmazlık durumundaysanız görülecek bir dava konusunda bir avukatla iletişime geçerek profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir