BORÇLAR HUKUKU


BORÇLAR HUKUKU AVUKATI

Borçlar Hukuku, 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında kişi-borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalına verilen isimdir. Borçlar Hukuku’nda alacaklı, borçlu kişi ya da kurum’dan hakkı olanı alamaz ise alacaklıya, alacağı devlet zoruyla verilir. Bu ve benzeri hükümler Borçlar Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Borç ilişkisini ortaya çıkaran nedenler bütününe borcun kaynakları denir. Borçlar sözleşme, haksız eylem ve sebepsiz mal edinme yüzünden ortaya çıkabilir.

SÖZLEŞMELER

Sözleşme ; her iki tarafın rızası ve beyanı doğrultusunda yapılan ve maddeler halinde belirtilen hukuki işlemdir. Sözleşmeler maddi değeri bulunan borçlardan kaynaklıysa Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilidir.

SÖZLEŞMELERİN ŞEKİLLERİ

Taraflar arasında yapılan sözleşmeler, kanunda aksine yer alan bir hükme tabi olmadıkça hiçbir şekle bağlı değildir. Borçlar Kanunu’nda yer alan belirli bir şekilde bağlı olduğu düzenlenmişse ilgili sözleşme bu şekle uymadığı sürece geçerli olmaz.

SÖZLEŞMELERİN KONUSU

Sözleşmenin tarafı olan kişiler herhangi bir sözleşmenin şartlarını kabul edip etmemekte, sözleşmeyi yapıp yapmamak konusunda özgürlerdir. Sözleşme konusu, kanunda yer alan kurallara, kamu düzenine ve genel etik kuralları ile çelişmemeli ve genel adaba aykırı olmamadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir