Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba ve Mallar


Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba ve Mallar

Çiftlerin evlilik tarihi ile başlayan mal rejimi içerisinde eşin edindiği malların artık değerinin yarısı oranında diğer eşin katılma alacağı bulunmaktadır. Bu durumun hesaplanmasında eşin edindiği malların toplam değerinin o malların varsa borcundan düşülerek kalan değer artık değer olarak hesaplanmaktadır. Artık değerin hesaplanmasında eklenecek değerler ve denkleştirmeden elde edilen miktarlarda hesaplanmaktadır.

Bu durumda boşanmadan önce satılan ev araba ve mallar mal rejimi içerisinde edinilmiş bir mal ise artık değerinin yarısı oranında katılma alacağı bulunmaktadır. Bu durumunda hesaplanmasında anlaşmazlık durumunda bilirkişiler görevlendirilerek malların satılan dönemdeki rayiç değerleri hesaplanabilmektedir.

Mal rejimi içerisinde eşin edindiği araba veya evin boşanma dönemi öncesinde satılması ve bu durumda diğer eşin mağdur olması ve boşanma dönemin mal kaçırılması gibi durumlarda mahkemeler satılma işlemlerini incelemekte ve mal rejimi içerisinde edilen malların tamamı için katılma alacağına eklemektedir. BU konuda Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin Esas 2015/13448 karar 2015/20074 sayılı kararı da bulunmaktadır.

Burada Boşanmadan Önce Satılan Ev Araba ve Mallar konusunda eşin boşanmadan bir hafta önce ziynet eşyaları ve arabanın satılması konusundaki durumu mahkeme tarafından artık değere eklenmemesi kararı bozulmuştur. Bu durumda boşanma dönemine gelindiğinde mal rejimi döneminde edinilen malların satılması konusunda da artık değere ekleme yapılacağı ve diğer eşin katılma alacağına ekleneceği görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir