Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Boşanmalar sonrasında çocuğun velayet hakkını elde etmiş olan kişi eski eşine karşı velayet sahibinin çocuğu göstermemesi gibi bir durumla kendini gösteriyorsa bu durumda önceden evli bulunan eşlerden diğeri icra yöntemlerini kullanarak çocuğunu görebilmek amacı ile icra mahkemesine başvurarak çocuğunu görmeyi isteyebilmektedir. Bu konuda yetkili olan icra memuru tarafından hazırlanmış olan icra emrinin velayet sahibi kişiye tebliğ edilmesinin ardından yedi günlük süre içerisinde çocuğu karşı tarafın görmesi sağlanmalıdır.

İcra yöntemleri ile çocuğu elinde bulundurmasından dolayı borçlu sıfatını kazanmış olan velayet sahibi kişi bu süre içinde gerekleri yerine getirmezse çocuğun bulunduğu yerde icrası gerçekleştirilir.

Velayet sahibinin çocuğu göstermemesi durumundan sonra çocuğun da tekrar teslim edilmesini takip eden zamanda çocuğa sahip olan önceki taraf sebepsiz yere çocuğu almaya kalkar ve bunu başarırsa diğer kişi için artık hiçbir sebebe gerek kalmadan çocuğun elde edilmesi sağlanmış olur. Bu durum sonrasında ilgili icra memuru lehine karar verilen tarafa müdahale edilmemesi içerikli tebliğ karşı tarafa ulaştırılır.

Eğer kişi bu tebliğin kurallarına uymazsa zorla hükmün yerine getirilmesinin yolu açılır ve borçlu kişi alacaklı konumunda bulunan kişinin talebi doğrultusunda cezalandırılır. Velayet sahibinin çocuğu göstermemesi dışında bir de iki tarafın da çocuğunu göremediği durumlar ortaya çıkabilmektedir. 324. madde ile belirtilen kurallar gereği eğer hem anne hem de baba çocuğun gelişimi için gerekli olan özeni ve ilgiyi göstermezse anne ve baba çocuk üzerindeki haklarını kaybedebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir