Boşanma Davalarında Tanıklar

Boşanma Davalarında Tanıklar

Hukuki davalarda bir konu hakkında beyanda bulunan ve bunun doğru olduğunu teyit eden kişi veya kişilere tanık denilmektedir. Tanıklar boşanma davası süreçlerinde de davaların gidişatı adına önemli bilgiler verebilir. Tanıklar, yaşanan bir olayın en etkin aktarılma biçimi olduğundan adaletin en etkin araçlarından biridir. Bu nedenle bir tanık boşanma davalarının seyrini değiştirebilecek bir etkendir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması) açılan boşanma davalarında tanıklar, davanın vazgeçilmezleri arasında gösterilmektedir. Nitekim ülkemizde açılan boşanma davalarının birçoğu da yine TMK 166’ya göre şekillendirilmektedir. Eşler arasındaki problemlerin derinliği yazılı bir belge ile ispat edilemeyeceği için burada en önemli delil haliyle tanıkların verdiği beyanlar olacaktır.

Boşanma Davalarında Tanıklar Kimler Olabilir ?

Anne, baba, çocuk, abla, erkek kardeş, akrabalar, arkadaşlar vb. herkes tanık olabilir. Bazı istisnai durumlarda ise tanık olarak mahkemeye davet edilen kişi, kendi isteği ve arzusu doğrultusunda tanıklıktan çekilebilir.

Boşanma davası içerisinde taraflardan birisinin ;

  • Nişanlı olduğu kişi,
  • Evlilik resmi olarak bitmiş bile olsa,
  • Kendisinin ya da eşinin alt veya üst akrabaları (annesi, babası, çocuğu, torunu, dedesi, babaannesi),
  • Aralarında evlatlık bağı olan kişiler,
  • Kardeş, yeğen, amca, halı, dayı, teyze, kuzen vb. aralarında 3. derece akrabalık bağı bulunan kişiler tanıklıktan kendi rızaları ile çekilebilirler.

Tanık Olmak Zorunlu mudur ?

Tanık olmak zorunlu değildir ama, tanık olmak toplumsal ve kamusal bir görevdir. Dolayısıyla anayasamızın 12. Ve 14. maddelerinde topluma karşı ödev ve sorumluluklarımız kapsamında tanık olmak yani tanıklık yapmak yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak öngörülmüştür.

Hukuk Mahkemeleri Kanununun 245. maddesinde düzenlendiği üzere kanunda belirtilen zorunlu haller dışında tanıklıktan çekinme hususu hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre geçerli bir neden olmaksızın kişinin mahkemeye tanık olarak çağrılmasına karşın, ifade vermeye gitmemesi disiplin para cezasına ve bunun yanında zorla getirme kararını da sebebiyet verecektir.

Boşanma davalarında tanıklık hususu ile ilgili olarak bir diğer önemli husus, tanık listelerinin mahkemeye yalnızca bir kereye mahsus sunulacağıdır. Hukuk Mahkemeleri Kanununda düzenlendiği üzere boşanma davası süresince tanıklığından faydalanılabilecek bir kişinin mahkemeye geleceği önceden yazılı olarak bildirilmelidir. Bu bildirime tanık listesi adı verilir. Tanık listesinde tanıklara ait isim soy isim, T.C. kimlik numarası ve iletişim adresleri bulunur.

Boşanma davalarına ve tanıklara yönelik diğer merak ettikleriniz için alanında uzman ve deneyimli bir boşanma avukatı na danışabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir