Tanıma Tenfiz Davası İşlemleri Yurtdışı – Türkiye Boşanma

Tanıma Tenfiz Davası İşlemleri Yurtdışı – Türkiye Boşanma

Yabancı ülkelerde yapılan boşanma davalarında boşanma kararının çıkmış olması o ülkelerde eşlerin boşanma konusunda evlilik sözleşmesinin feshi anlamına gelmektedir. Ancak bu konuda ülkemizde tanıma tenfiz davası açılmamış olması durumunda evlilik bitmemiş olacaktır. Bu durum bir başka ifade ile yurtdışında hukuki bir şekilde evliliklerin bitmiş olması Türkiye’de de otomatik olarak bitmiş olması anlamına gelmemektedir. Yurtdışında yaşayan kişiler o ülkelerde mahkemeye başvurup boşanabilirler ve başka bir evlilik yapabilirler. Ancak bu durum Türkiye’de evli gözüktükleri için mümkün olmayacaktır. Bu durumun yaşanamaması için Türkiye’de Tanıma Tenfiz Davası açılmalıdır. Ancak bu şekilde evli çiftlerin evlilikleri Türkiye’de de bitirilmiş kayıtlardan silinmiş olacaktır.

Açılacak Tanıma Tenfiz Davaları için tarafların Türkiye’ye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple de işlemlerin avukatlar aracılığı yapılması çok daha hızlı bir şekilde yürümesini sağlayabilmektedir. İşlemlerin hızlı yapılması kısa sürede sonuç alınması için yasal evrakların doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Türkiye’de tanıma tenfiz davası kararı çıkartılması için öncelikle boşanma yapılan ülkenin boşanma kararı gerekmektedir. Bu kararın geçerli olabilmesi için mahkeme tarafından verilmesi gerekmektedir.

Çoğu Avrupa Birliği ülkesinde boşanma kararları mahkemeler tarafından verilmektedir. Ancak bazı ülkelerde belediyelerden de boşanma kararı alınabilmektedir. Mahkeme tarafından verilmeyen boşanma kararlarının Türkiye mahkemelerinde bir hükmü bulunmayacaktır. Bu sebeple boşanma kararının mahkeme tarafından verilmiş olması gerekmektedir.

Verilen boşanma kararının karara bağlanmış olması ve boşanmanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu konuda davanın sürmesi ve boşanma davası açılmış olması Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılmasını mümkün hale getirmeyecektir. Bunun yanında kesinleşmiş boşanma kararı belgeleri apostil olmalıdır. Ülkemizde mahkemelere bu belgelerin sunulması ve mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için mutlaka apostil olması gerekmektedir.

Boşanma kararı ve gerekli tüm belgeler yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilmelidir. Bu çeviriler ve orijinal belgeler konsolosluklarda onaylanmalıdır. Bu işlemlerin yapılmaması durumunda Türkiye’de Tanıma Tenfiz Davası açılması mümkün değildir. Bu açıdan bir Tanıma Tenfiz Davası açılması için aşağıdaki işlemlerin ve belgelerin tamamlanmış olması ve işlemlerin yapılmış olması gerekmektedir.

  • Boşanmanın yapıldığı yabancı mahkemelerce verilen kesinleşmiş boşanma kararı
  • Bu boşanma kararının apostil yazısı
  • Boşanma kararının ve apostil yazınının yeminli tercümanlar tarafından çevirileri
  • Yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararı ve apostil yazısının konsolosluk tarafından onaylanması

Bu işlemlerin yapılması için Türkiye’ye gelmek gerekmemektedir. Açılacak tanıma tenfiz davası bir boşanma davası değildir ve tarafların bulunması gerekmemektedir. Bu sebeple evrakların hazırlanması ve mahkemeye sunulması işlemi için avukatlara yetki verilebilmektedir. Böylece işlemler sorunsuz bir şekilde kolayca yapılabilmektedir.

Tarafların yabancı mahkemenin boşanma kararını ve apostil şerhi ile avukata vekaletnamelerini göndermeleri ile Türkiye’de geri kalan işler yapılacak ve Tanıma Tenfiz kararı alınarak Nüfus Müdürlüğünden evlilik durumu kolayca avukat tarafından düşürülecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir