Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, eşi darp etme ya da evi terk etme gibi eşler arasında yaşanan gerginliklerden dolayı eşlerin anlaşmaya gitmemeleri halinde açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davası açmak için yine eşlerden birisinin ikamet ettikleri şehirde bulunan Aile Mahkemesi’ne giderek boşanma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Aile Mahkemesi’ne yapılacak başvuru, boşanma davası açacak olan eşin vekili olan bir boşanma avukatı tarafından da açılabilir.

Boşanma davasının açılması ile boşanma süreci resmi olarak başlamış olur. Davacı tarafından açılan boşanma davası, mahkemenin davalı eşe gönderdiği tebligat ile davalı eşe bildirilir. Yine belirtmekte fayda var ki, hukuk sistemimize göre davacının ispat yükümlülüğü hususu boşanma davalarında da geçerlidir. Yani boşanma davasını açan eş, mahkemeye sunacağı belgelerle boşanma nedenini ispat etmek zorundadır. Boşanma süreci içerisinde davalı olan eş, boşanma davasına yönelik olarak kendisinden boşanmak isteyen eşine karşı dava açabilir.

Aile Mahkemesi yapılan bu boşanma davası başvurusunu kabul ettikten sonra taraflar mahkemeye ellerindeki belgeleri, delilleri ve tanıkları sunacak, mahkeme ise davanın gidişatına göre gerekli değerlendirmeleri ve çalışmaları yapacak, araştırmalarda bulunacak ve kararlarını buna göre verecektir.

Çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı, 2002 yılından sonra yürürlüğe giren “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” yasa üzerinden değerlendirilir. Bu yasaya göre evlilik içerisinde alınan mallara eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır. Yine bir başka husus olan nafaka’da ise durum mahkemenin SED raporu yani “Sosyo Ekonomik Durum Raporu” sonucunda belirlenecektir. Burada dikkata değer bir diğer önemli husus ise, boşanmadaki kusur oranlarının nafakaya doğrudan yansımasıdır diyebiliriz. Bu konuyu örneklendirecek olursak ; eşini aldatmış bir kadın, bu hususun kanıtlanması sonucunda boşandığı eşinden nafaka talep edemeyecektir.

Çekişmeli boşanma davasında velayet konusu ise çocuğun üstün yararının gözetilmesi ile ortaya çıkar. Şayet çocuk henüz bebek diye tabir edilebilecek yaşta ise, çocuğun velayeti ileride yeniden değerlendirilmek üzere geçici olarak anneye verilir. Çocuk küçük yaşta ise bu noktada mahkeme uzman pedagoglardan faydalanır. Çocuğun psikolojik durumu, eşlerin ekonomik durumları, çocuğa nasıl bir yaşam sunabilecekleri değerlendirilir ve mahkeme velayetin anneye ya da babaya verileceği konusunda kararını bu şekilde verir. Çocuğun erişkinliğe yakın bir yaşta olması durumunda ise mahkeme çocuğu dinler ve kimde kalmak istediğini sorar. Buna göre yine çocuğun velayetinin kime verileceği mahkeme tarafından kesinleştirilir.

Çekişmeli boşanma davaları ortalama 8 ile 12 celse arasında sürmektedir. Yaklaşık olarak bu süreç ise davanın gidişatına göre 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Çekişmeli boşanma davası ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşmek yararlı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir