Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

VASİYETNAME VARSA MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Mirasçılar Kimdir?

Medeni Kanunumuza göre iki tip mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yasal mirasçılar ikincisi ise atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar kanunla düzenlenmiş olup atanmış mirasçılar ise mirasbırakanın serbest iradesiyle vasiyetname vb ölüme bağlı tasarruflarla belirlediği mirasçılardır.

Yasal mirasçılar zümre sistemine göre belirlenir. Buna göre birinci zümre; sağ kalan eş ve murisin alt soyu(çocukları ve çocukların ölmüş olması halinde varsa torunları). İkinci zümre Murisin alt soyu yoksa sağ kalan eş ve murisin anne babası ölmüş olmaları halinde onların altsoylarıdır. Üçüncü zümre ise altsoyu, ana babası ve onların altsoyu olmaması halinde büyükanne ve büyükbaba(ölmüş olmaları halinde onların altsoyları)dır. Hiç mirasçısı olmayanın mirası devlete kalmaktadır.

Vasiyetname Nedir?

Resmi şekilde, yazılı olarak ve ya sözlü olarak yapılan vasiyetname murisin malvarlığıyla ilgili isteklerini ve mirasının nasıl paylaşılacağını gösteren belge ve ya beyandır. Vasiyetname ile miras-bırakan bir malını bir kişiye bırakabilir, bir kişiyi mirasçı atayabilir Bu kişiler atanmış mirasçılardır.

Saklı Pay Nedir? Saklı Payı Olan Mirasçılar Kimlerdir?

Murisin mal varlığı üstünde ölüme bağlı tasarruf yetkisi hukukumuzda sınırsız değildir. Muris ancak belirli oranlarda bu tasarruflara yapabilmektedir. Bu sınırlama da kanunda saklı pay ve saklı paylı mirasçılarla ilgili düzenlemelerle getirilmiştir.

Saklı pay kanunda sayılan kişiler ve oranlarla sınırlı olmak üzere miras bırakan tarafından vasiyetname ya da başka ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması olarak tanımlanabilir.

TMK 5062ya göre saklı paya sahip mirasçılar ve saklı pay oranlar; Altsoy için yasal miras payının yarısı,  Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,  Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür. İşte muris ölüme bağlı tasarruflarla ancak bu oranların dışında kalan kısım için tasarrufta bulunabilir.

Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Murisin vasiyetname bırakması halinde miras paylaşımı nasıl yapılacaktır. Bu durumu ikiye ayırarak incelemekte fayda vardır;

Kanuni koşullara ve murisin özgür iradesine uygun vasiyetname ile vasiyet alacaklısına vasiyet edilen mal yasal mirasçıların saklı payını zedelemediği takdirde geçerli olup bu halde lehine vasiyet yapılan vasiyet nedeniyle kendisine düşen miras payını alır. Terekenin kalan kısmı ise yasal mirasçılara miras payları oranında dağıtılır.

Eğer vasiyetle saklı paya sahip mirasçıların saklı payları zedeleniyorsa vasiyet ancak bu saklı payların dışında kalan kısım için geçerli olacaktır. Saklı paylı mirasçılar saklı paylarını tenkis davası adı verilen davayı açarak vasiyet alacaklısında alabilecekler yada bu saklı payları oranında mirastan hak alacaklardır.

2 Linkleme “Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

  1. HATİCE DEMİR Reply

    16.04.2021 tarihinde vefat etmiş 3 çocuğu vardır. Eşi ve anne babası da sağdır. Bankada 100.000 T.L nakit parası, 200.000 değerinde bir evi ayrıca 50.000 T.L değerinde bir arabası vardır. Bankaya ise ödenmemiş 30.000 T.L borcu bulunmaktadır. Daha önce hazırladığı geçerli vasiyetnamesinde ise mirasının tamamını Kızılay’a bağışlayacağını beyan etmiştir. Miras Dağılımı nasıl olacaktır.

    • Ankara Avukat Post authorReply

      Hatice hanım merhaba; konu hakkında detaylı görüşmek üzere miras avukatlarımızdan iletişim telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir