İcra Dosyası Nasıl ve Ne Zaman Düşer?

İCRA DOSYASI NASIL DÜŞER?

Sık sorulan sorulardan birisi icra dosyalarının ne şekilde kapanacağıdır. Bunun ilk ve en doğal yolu icra dosyasına konu borcu ödemektir. İcra dosyasına konu asıl alacak, faizi ve diğer ferileri, icra takibi avukat vasıtasıyla yapılmışsa icra vekalet ücreti, tahsil harcı vb. harç ve masrafların tümünün ödenmesi halinde icra dosyası kapanacak varsa dosyaki hacizlerin tümü kaldırılacaktır.

İcra Dosyasının Zamanaşımına Uğraması

İcra dosyasının  ne zaman zamanaşıma uğrayacağı konusu ise icra takibine konu edilen alacağın türüne göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin sözleşmeden doğan bir borçta zamanaşımı 10 yıldır. Sözleşmeye konu bir icra takibinde zamanaşımını kesen nedenler yoksa 10 yıl içerisinde zamanaşımına uğrar. Bu halde zamanaşımı nedeniyle bir avukattan profesyonel destek alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki icra dosyasında alacaklı tarafından borcun tahsili amacıyla borçluya yapılan her işlem zamanaşımını kesmekte ve zamanaşımı süresi baştan başlamaktadır.

İcra Dosyasının Düşmesi Nedir? İcra Dosyası Nasıl Düşer?

Alacaklı tarafından icra dosyasında 1 yıl boyunca işlem yapılmaması halinde icra dosyası arşive kaldırılmaktadır. Bu duruma uygulamada icra dosyasının düşmesi denilmektedir.

İİK gereği alacaklının haciz isteme hakkı ödeme emri ve ya icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmazsa düşer. Bu halde takip dosyası işlemden kaldırılır, bir başka deyişle düşer.

Belirtelim ki icra dosyasının düşmesi borcu ortadan kaldırmamaktadır. Alacaklı vereceği yenileme dilekçesi ve bazı hallerde yatıracağı yenileme harcıyla birlikte dosyayı arşivden çıkartarak tekrar işlem yapabilir.

İcra takipleri gerek alacaklı gerekse borçlu açısından çeşitli usul kuralları ve süreler barındırmakta olup her aşamada bir icra avukatı yardımından faydalanılması hak kayıplarını engelleyecektir.

1 Linkleme “İcra Dosyası Nasıl ve Ne Zaman Düşer?

  1. necati Reply

    meraba harç ödendikden sonra icra kaydı e devletden uyapdan ne zaman düşer teşekkür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat