İstirdat Nedir? İstirdat Davası Nasıl Açılır?

İstirdat Nedir? İstirdat Davası Nasıl Açılır?

İcra takibi neticesinde borçludan herhangi bir neden olmaksızın alınan paranın, borçlu tarafından geri talep edilmesi üzerine açılan davalardır. İstirdat davaları icra takibine itiraz etmeyen ya da itirazının kaldırılmış olması sebebiyle borcu olmadığını ileri sürdüğü borcu tamamen ya da kısmen ödemek zorunda kaldığı durumlarda borçlu kişi, bu parayı ödediği tarihten sonraki takiben bir yıl içerisinde genel hükümler göz önünde bulundurularak istirdat davasını açabilir.

İstirdat Davası Neden Açılır?

İcra takibi öncesinde borçlu ihtiyadi tedbir olarak kişi menfii tespit davası açmış ve sonuç alamamış ise borçlu kişi borcu olan bu miktarı ödemek zorundadır. Bu halde dahi gerçekten borçlu sayılmayabilir ya da borcu olmadığını düşünebilir ve fazladan ödemiş olduğunu düşündüğü parasını geri talep edebilir. Haliyle daha önce itiraz edip bu konuda bir dava açmadığı için borçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı da olmayacaktır.

İstirdat Davası Şartları Nelerdir ?

İstirdat davası daha önce de bahsettiğimiz sebepsiz zenginleşme davası gibi görülebilir. Aynı sebepsiz zenginleşme’de olduğu gibi mağdur olan kişi mağduriyetinin giderilmesi ve fazla ödediği parayı almak adına davacı olur. Mahkemeler yine bu konuda ispat yükümlülüğünü davacıdan talep eder. Bu kapsamda;

  • Borçlu kişi, borçlu olmadığını düşünüyorsa istirdat davası açabilir.
  • Ödeme borçlu kişi tarafından icra takibi sırasında ödenmişse yine bu noktada da istirdat davası açılabilir.
  • Borcun, borçlu kişi tarafından cebr-i icra tehdidi ile ödenmesi sebebi ile de istirdat davası açılabilir.
  • İstirdat davası için zamanaşımı bir yıldır. Yani bu dava bir yıl içerisinde mutlaka açılmalıdır.

İstirdat Davasında Yetkili Mahkeme

İstirdat davası vb. maddi uyuşmazlıklarda yetkili mahkemeler daima Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kişiler ikamet ettikleri bölge ya da şehirdeki adliyelerde bu davaları açabilirler.

Menfii Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüştürülmesi

İcra ve İflas Kanunu gereğince menfii tespit davasında tedbir kararı uygulanmamışsa ve buna mukabil olarak borçlu da borcunu ödemiş olursa, hali hazırda devam eden menfii tespit davası istirdat davasına dönüştürülebilir.

İstirdat Davasının Sonuçları

Şayet istirdat davası açılırsa ve dava mahkeme tarafından kabul edilirse icra takibi sürecinde ödenen para, harç ve giderler davacıya ödenir. Ayrıca davalı yargılama giderlerini de ödeyecektir.

İstirdat davası ve İcra Hukuku’na ilişkin diğer sorularınız için alanında uzman ve deneyimli bir icra avukatına danışabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir