İhtar Nasıl Çekilir?

İhtarname ya da ihtar mevzuattan doğan hak ve taleplerin muhataba yazılı şekilde haber verilmesi ve ya hakkın yerine getirilmesinin talep edilmesi ya da sonlandırılması olarak tanımlanabilir.

Her türlü hukuki işlemde ihtar çekilebilir. Bazı hallerde ise ihtarname çekmek kanuni zorunluluk olarak düzenlenmektedir.

İhtarnamede ihtarnameyi çeken kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, adresi, varsa vekilinin adı soyası adresi, ihtarname çekilecek kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, adresi bulunmalı, ihtarın konusu, ihtarnameye konu olan hak ve talep açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Genelde bu hak ve taleplerin yerine getirilmesi için süre de verilmektedir. Bu süreler bazı hallerde kanundan doğmakta bazı hallerde ise ihtarı çeken kişi tarafından belirlenmektedir. Bu sürenin sonunda hak ve talep yerine getirilmezse koşulları da varsa ihtar çekilen kişi Borçlar Kanunu anlamında temerrüde düşmektedir.

İhtarnameler avukat eliyle çekilebileceği gibi avukat yardımından faydalanılmaksızın da çekilebilir. Ancak bazı hallerde kanunda süre koşulu öngörülmesi, ihtar metninin hukuki bilgi gerektirmesi dikkate alındığında bir ceza avukatından hukuki danışmanlık alınması daha sağlıklı olacaktır.

Kanunda resmi şekle bağlanmamış olması halinde ihtarnameler kargo, iadeli taahhütlü posta, APS posta ve noter marifetiyle yollanabilir. Ancak ispat vasıtası olması ve resmi bir şekilde yapılmasında fayda bulunulması halinde ihtarnamenin gönderilmesinin en sağlıklı yolu Noter aracılığıyla yapılmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir