Yurtdışına Çıkış Yasağı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Yurtdışına Çıkış Yasağı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Hukuki anlamda şüpheli bir durumda olan ya da suç işlemiş bir kişiye karşı cezai yaptırımın gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, şüpheli ya da suçlu kişi hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinden biridir. Ya da başka bir deyişle suç işleme şüphesi bulunan kişiler ve suç işlediği kesinleşen kişiler hakkında tutuklama nedenleri olmasına karşın tutuklama kararı yerine mahkeme tarafından konulan ihtiyadi tedbirdir.

Yurt dış’ına çıkış yasağı şüpheli ya da suçluya karşı tutuklamanın öncesinde verilen bir tedbir kararı olduğu için bahse konu kişi hakkında söz konusu kişinin işleyebileceği ile ilgili kuvvetli şüphe, kaçma durumu, delil karartma şüphesi gibi durumların olması gerekir. Peki yurt dışı’na çıkış yasağı kaldırılabilir mi ? Yurt dışı’na çıkış yasağı için kime itiraz edilebilir ? Bunun için yetkili mahkeme neresidir ? Konuya ilişkin olarak Yargıtay kararları var mıdır ? Şimdi hep birlikte bu soruların cevabını görelim.

Yurtdışına Çıkış Yasağı Nedenleri

5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 12 Eylül 2010 yılında yapılan değişikliği sonrasında yurt dışı’na çıkış yasağı ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda vergi borcu yüzünden yurt dışı’na çıkma yasağı bulunan kimseler için bu yasak kaldırılmış olup, yurt dışı’na çıkış yasağı yalnızca suç soruşturulması ve kovuşturulması hallerinde ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilmektedir.

Bu konuda en sık merak edilen konulardan birisi de askerlik vazifesini yerine getirmemiş olan kişinin yurt dışı’na çıkıp çıkamayacağı ile ilgili sorulardır. Belirtmekte yine fayda var ki 12 Eylül 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumu ile bu durum da ortadan kalmış olup, yurt dışı çıkış yasağı ancak suç soruşturması ve kovuşturulması hallerinde hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilir.

Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması

Bu yasağın kaldırılması ceza davasının açılmasından önce ya da ceza davasının açılmasından sonraki kovuşturma sürecinde savcının talebi ve Sulh Ceza Hakimi’nin onayı neticesinde gerçekleştirilebilir. Bu yasağın kaldırılması haliyle yapılacak başvuru üzerine değerlendirilecektir.

Yurt dışı’na çıkış yasağının kaldırılması şüpheli ya da sanığın resmi talebi ya da bu kişilerin avukatları tarafından yapılabilir. Bu başvuru yasağı koyan merciiye göre değişiklik gösterebilir. Yasak şayet soruşturma neticesinde verilmiş ise hakime, kovuşturma evresi içerisinde verilmiş ise mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilmektedir.

Yurt dışı’na çıkış yasağının kaldırılması için kanun koyucunun verdiği süre ise 7 gündür. 7 gün içerisinde yasağa itiraz etmeyen kişiler sonrasında bu yasak için itiraz talebinde bulunamayacaktır. Yurt dışı’na çıkış yasağı ile ilgili olarak detaylı bilgi ya da konuya ilişkin yardım almak için alanında uzman ve deneyimli bir ceza avukatı ile görüşebilirsiniz.