Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Tazminat Nasıl Hesaplanır ?

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası, Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Ölümlü trafik kazaları nedeniyle vefat edenin sağlığında destek olduğu kişiler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bu tazminatı ölenin eşi, çocukları, anne-babası ve vefat edenin sağlığında kendisine destekte bulunduğu ispatlamak kaydıyla diğer üçüncü kişiler talep edebilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması uzmanlık gerektirmekte olup aktüerya hesabı konusunda uzman avukat bilirkişilerce hesaplanmaktadır. Tazminatın hesaplanmasında ölenin yaşı, PMF yaşam tablosuna göre belirlenecek muhtemel yaşam süresi, vefat edenin kaza tarihindeki geliri, vefat edenin kazadaki kusur oranı, destekten yoksun kalan kişinin yaşı ve muhtemel yaşam süresi dikkate alınmakta Yargıtay kararları gereği indirim nedenleri varsa bu indirimler yapılarak tazminat hesaplanmaktadır.

Uygulamada sigorta şirketlerinin tazminat hesaplamalarının mahkemelerce hesaplanan tazminattan oldukça düşük hesaplandığı ve bu hesaplamalarına göre eksik ödeme yaptıkları sıklıkla karşılanmaktadır. Bu nedenle sürecin her aşamasında olası bir hak kaybına neden olmamak için avukat desteğinden faydalanılması yararlı olacaktır.

Ölümlü Trafik Kazası Davasında Hangi Mahkemeler Görevlidir?

Ölümlü Trafik Kazaları nedeniyle açılacak tazminat davalarının hangi mahkemede açılacakları da sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Bu sorunun cevabı dava açılacak taraflar arasında sigorta şirketlerinin olup olmamasına göre değişmektedir.

Eğer ölümlü trafik kazası nedeniyle sadece sürücüye ve aracın işletilene karşı maddi ve manevi tazminat davası açılacaksa görevli mahkeme HMK 2/1 fıkrasına göre Asliye Hukuk Mahkemeleri olmakta ve davanın bu mahkemelerde açılması gerekmektedir.

Ancak ölümlü trafik kazası nedeniyle sürücü ve işletenle birlikte trafik sigortasını yapan sigorta şirketine karşı da dava açılmak isteniliyorsa davanın Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Sigorta Hukukuna ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olup bu Kanunun md. 4/1-a, md.5/1 maddeleri görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri olmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Ölümlü Trafik Kazası nedeniyle tazminat davası açarken dikkat edilecek en önemli konuların başında zamanaşımı/hak düşürücü süre gelmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesine göre trafik kazalarında zamanaşımı süresi zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıldır. Ancak maddenin devamında davanın cezayı gerektiren bir eylemden doğması ve ceza kanununun bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmesi halinde bu sürenin maddi tazminat istekleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ölümlü Trafik Kazalarında eylem TCK 85’de düzenlenen taksirle öldürme suçunu oluşturmakta bu nedenle de dava açarken uzamış zamanaşımı söz konusu olmaktadır.

Bu bakımdan trafik kazasında bir ölü varsa zamanaşımı 8 yıl olmaktadır. Ancak kazada birden fazla insanın ölümüne neden olunmuş ise zamanaşımı 15 yıl olmaktadır.  Yine kaza sonucu bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunmuşsa da zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir