Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davası Nedir?

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davası Nedir?

Yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davası nüfusta görünen yaşın gerçek durumu yansıtmadığı durumlarda belli şartlarda açılabilen ve nüfusta görünen yaşın gerçek yaşı yansıtması için açılan davalardır. Bu davalar emeklilik, askerlik, oy kullanma vb yaş şartı getirilen hususlar açısından oldukça önem taşımaktadır.

Yaş büyütme ya da küçültme işlemleri ancak mahkeme kararıyla yapılabilmekte olup Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yada başkaca idari işlemle yapılamaz.

Yaş Küçültme/Yaş Büyütme Davası Koşulları

Yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davası açabilmek için en önemli koşul nüfusta görülen yaşın gerçek yaşı yansıtmamasıdır. Bu davalarda isim değişikliği davası gibi sübjektif koşullar dikkate alınmamaktadır. Örnek vermek gerekirse kişinin askerliğe geç gitmek amacıyla dava açması halinde eğer nüfustaki yaşı gerçek yaşıyla aynıysa açtığı dava dinlenilmeyecektir.

Yine hastanede doğan ve doğum belgesi bulunan kişilerin de dava açması mümkün değildir. Bu halde hastanede düzenlenen doğum belgesi kesin delil sayılmakta sahtecilik dışında aksi ispat edilememektedir.

Görünüş itibari ile kişinin beyan edilen yaşa uygun olunması gerektiği gibi kişinin kaydedilmesi istenen aynı yaşta bir kardeşin bulunmaması da dava açmanın koşullarından birisidir.

Görev ve Yetki

Yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup yetkili mahkeme ise talepte bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yaşın Daha Büyük ya da Daha Küçük Olduğu Nasıl İspatlanır?

Yaş küçültme davası ya da yaş büyütme davasını açarken Ankara avukatından profesyonel destek alınması hak kayıplarını önleyecektir.

Açılan davada öncelikle yukarıda bahsettiğimiz koşulların bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Bu koşulları taşıyan kişiler gerçek yaşlarını tanık beyanları, eski fotoğraflar, okul belgeleri başta olmak üzere her türlü ispat vasıtasıyla ispatlayabilirler. Belli bir yaşın altında-25 yaş- kişiler tarafından açılan davalarda bazı hallerde Adli tıp Kurumundan kemik yaşına ilişkin rapor alınarak sonucu gidilmektedir. Ama bu yaştan büyük kişiler için bu rapor sonuç vermemektedir.

Dava sonunda kişinin nüfusta görünen yaşından farklı bir yaşı tespit edilirse nüfus kayıtları buna göre düzeltilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir