Mirasın Reddi Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Mirasın Reddi Davası Nedir? Nasıl Açılır?

4751 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden bir kişinin mal varlığı alt soy başta olmak üzere diğer aile üyelerine paylaştırılabilirken, vefat eden kişinin borçları da yine alt soy başta olmak üzere diğer aile üyelerine paylaştırılabilir. Bu noktada borcu ya da borçları ödemek istemeyen aile üyeleri mirası reddedebilir. Bu makalemizde “Mirasın reddi nasıl gerçekleşir ? Mirasın reddi davası nasıl açılır ? ” Bu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Miras Hukuku’na göre vefat eden bir kişinin bıraktığı malvarlığına tereke adı verilir. Tereke kavramı, miras bırakan kişinin alacaklarını, taşınır ve taşınmaz mallarını, haklarını ve borçlarını kapsamaktadır. Terekenin tespitinin ardından miras bırakan kişinin borçları, alacaklarından fazla ise, burada terekenin borca batık olduğundan söz edilebilir. Bu noktada miras bırakan kişinin alt soyu yani çocukları ve torunları mirası reddetme hakkına sahiptirler. Daha önce hazırlamış olduğumuz “Mirastan Iskat” adlı makalemizde, miras bırakan ile mirasçı arasında oluşan bir problem nedeniyle de mirasın reddine gerekçe oluşabileceği hakkında bilgiler vermiştik.

Mirasın reddi 4751 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605. madde ve devamındaki maddelerde açıklanmıştır. Buna göre yasal ve atanmış mirasçıların hepsi için redd-i miras yani mirasın reddi hakkı vardır. Hatta bazı durumlarda kanun koyucu herhangi bir davaya ya da irade beyanına bağlı kalmaksızın mirasın reddedilebileceğine de hükmetmiştir. Örnek verecek olursak ; miras bırakanın vefatının ardından şayet mirasçılar herhangi bir şekilde yasal bir işlem yapmamışlarsa mirası reddetmiş sayılırlar. Bu ve benzeri durumlar dışında da kanun koyucu 3 aylık bir süre içerisinde mirasçılara redd-i miras hakkı tanımıştır.

Çok nadir görülen durumlardan birisi de, redd-i miras yapacak kişinin bu işlemi gerçekleştiremeden vefat etmesidir. Bu durumda mirası reddecek kişinin ailesi bu işlemleri mirasçı adına gerçekleştirebilir.

Mirası reddetmek isteyen mirasçılar, miras bırakanın son ikametinin olduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek sözlü ya da yazılı olarak mirası reddediklerini açıklayabilirler. Mirasçılar, mirası reddederken herhangi bir şekilde bir sebep belirtmek zorunda değildir. Mirası reddedecek kişi herhangi bir şekilde şart veya kayıt belirtemez.

Redd-i miras davası ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için alanında uzman ve deneyimli bir miras avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir