Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?


Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Mirasın ortaya çıkmasıyla malvarlığında birden fazla mirasçının hakkını olması yönetimin terekeye yani bir elbirliği mülkiyetine geçer. Elbirliği mülkiyetinden kasıt, bir mal üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması ve bu kişilerin diğer kişilerin bilgisi dışında malvarlığı üzerinde bir işlem gerçekleştirememesidir.

Miras taksim sözleşmesinde mirasın hak sahipleri tarafından nasıl paylaşılacağı yazar. Bu sözleşmenin hukuki nitelik ve geçerlilik kazanması için bütün hak sahiplerinin, mirastan ne kadar alacağını ve mirasın nasıl paylaşılacağını özgür iradeleriyle kanun önünde kabul etmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin ilk şartı tüm hak sahiplerinin miras taksimi sözleşmesinde yer almasıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre hak sahiplerinden birinin veya birkaçının olmaması durumunda sözleşme imzalanamaz. Ayrıca mirasçılar arasında fiil ehliyeti yerinde olmayan bir mirasçının bulunması durumunda ise bu kişilerin yasal temsilcilerinin iradelerini açıklamaları ile de miras taksimi sözleşmesi yapılabilecektir.

Miras taksimi sözleşmesine mirasçıların tamamının katılıp katılmadığınının öğrenilmesi için mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nin noter ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından çıkartılması gerekmektedir. Sözleşme doğrultusunda tereke malları direkt olarak paydaşın üzerine geçmez. Paydaş yalnızca bu sözleşmeye dayanarak mallar üzerinde hak sahibi olur. Yani malların devrini, tescilini ya da sözleşme şartlarının yerine getirilmesi adına diğer mirasçıları zorlama hakkına sahip olur.

Miras Taksim Sözleşmesi Davaları

1-) Tapu İptali ve Tescil Davaları
Sözleşmedeki paylaşma şekline uygun olmayan bir paylaşımın yapılması durumunda taraflar tapunun iptali için dava açabilirler ya da taraflarca sözleşme sonucu olarak terekenin paylaşımı yapıldıktan sonra hak sahiplerinin mülkiyetleri üzerlerine geçirmesi amacıyla tescil davası açılabilecektir.

2-) Alacak Davaları
Mirasçılar tarafından yapılan bu sözleşme, hakların yanında bir takım borçları da beraberinde getirir. Bu borçlar tarafların birbirlerine karşı olan sorumlulukları olarak da ifade edilebilir. Sözleşmenin imzalanmasıyla tereke tarafların iradesine dayalı olarak paylaşılacaktır. Eğer pay oranları sözleşmede belirtildiği üzere pay edilmezse, bu durumda hakkı gasp edilmiş olan mirasçı terekeye bağlı olan alacak için mahkemeye başvurabilecektir.

3-) Sözleşmenin İptali Davası
Sözleşmenin hazırlanması durumunda esaslı bir hatanın yapılması sözleşmenin iptali davasının açılmasına neden olabilir. Esaslı hata, sözleşmenin hazırlanırken kasıtlı ya da bilmeden sözleşmeye geçirilen irade sakatlıkları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumda mirasçılar mahkemeye yapacakları başvuru ile sözleşmenin iptalini talep edebilirler.

Miras taksimi sözleşmesine ilişkin diğer sorularınız için alanında uzman ve deneyimli bir miras avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir