Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

MİRAS HUKUKU AVUKATI

Mirasçılar Kimdir?

Medeni Kanunumuza göre iki tip mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yasal mirasçılar ikincisi ise atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar kanunla düzenlenmiş olup atanmış mirasçılar ise miras bırakanın serbest iradesiyle vasiyetname vb ölüme bağlı tasarruflarla belirlediği mirasçılardır.

Yasal mirasçılar zümre sistemine göre belirlenir. Buna göre birinci zümre; sağ kalan eş ve murisin alt soyu(çocukları ve çocukların ölmüş olması halinde varsa torunları). İkinci zümre Murisin alt soyu yoksa sağ kalan eş ve murisin anne babası ölmüş olmaları halinde onların altsoylarıdır. Üçüncü zümre ise altsoyu, ana babası ve onların altsoyu olmaması halinde büyükanne ve büyükbaba (ölmüş olmaları halinde onların altsoyları)dır. Hiç mirasçısı olmayanın mirası devlete kalmaktadır.

Miras Oranları

Miras, sağ kalan eş varsa onun miras oranı çıktıktan sonra diğer mirasçılara eşit olarak dağıtılır. Sağ kalan eşin payı miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ü,  Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/2’si,  Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Örnek vermek gerekirse murisin sağ kalan eşi ve iki tane çocuğu olursa mirasın dörtte biri sağ kalan eşin olacak kalan ¾ ise eşit olarak iki çocuğa paylaştırılacaktır. Bu halde çocukların her birinin miras payı 3/8 olacaktır.

Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasın paylaşılmasının en doğal ve en barışçıl yolu mirasçıların anlaşarak miras paylaşım sözleşmesi yapması ve buna göre mirası kendi aralarında paylaşmalarıdır. Miras taksim sözleşmesinin içeriği gereği taşıdığı önem, sıkı şekil şartlarına bağlı olması ve mirasçılar açısından hak kaybına yol açabileceği dikkate alındığında sözleşmenin miras hukuku alanında uzman bir avukat yardımından faydalanılarak hazırlanması önem arz etmektedir.

Mirasçıların mirası paylaşamamaları durumunda ise taraflar arasında uyuşmazlık doğabilir. Bu halde mirasa konu mallar elbirliği halinde bir kül olarak mirasçılara geçer. Miras paylara ayrılmadığı ve ya taksim edilmediği hallerde mallar üzerinde tasarrufta bulunmak için tüm mirasçıların ortak hareket etmesi gerekmektedir. Örneğin bankada bulunan murisin parası ancak tüm mirasçıların imzasıyla çekilebilir. Yine terekede bulunan taşınmaz ancak tüm mirasçıların imzasıyla satılabilmektedir.

Mirasçılar miras taksim sözleşmesi yapamazlarsa mirasa konu mallar üzerinde ortaklığın giderilmesini ya da elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini isteyebilirler.

Ortaklığın giderilmesi davası özellikle taşınmazlarda sık görülen bir davadır. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan bu dava sonucu mirasçılara geçen mirasa konu mal- eğer bölünemiyorsa- mahkemece açık arttırma suretiyle satılmakta, bu bedel mirasçılara kanuni payları oranında dağıtılmaktadır.

Gerek ortaklığın giderilmesi davasının sıkı usül kurallarına bağlı olması, gerekse de mirasa konu malın satılması aşamasının teknik bir konu olması ve uzmanlarca takip edilmesi halinde daha hızlı sonuç alınacağı dikkate alındığında bu davalarda bir miras avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat