Evlilik Yolu ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik Yolu ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik yolu ile Türk Vatandaşı olma hususu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yabancı uyruklu bir kişi yalnızca bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk Vatandaşlığı hakkı elde edemez. Bunun için evlilik birliğinin en az 3 yıl süre ile devam etmiş olması gerekmektedir. Üç yıllık sürenin sonunda yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı olmaya hak kazanacaktır.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olma konusunda üç temel başlık göze çarpar. Bunlar ;

 • Aile konutu içerisinden aile ile birlikte yaşıyor olmak,
 • Evlilik birliğini zedeleyecek ya da evlilik birliğine aykırı haraketlerde bulunmuyor olmak,
 • Ve son olarak da ; milli güvenliği ve kamu huzurunu tehdit etmiyor olmak,

olarak gösterilebilir. Yabancı uyruklu şahıs üç yıllık sürenin ardından bu maddeleri de sağlıyor ise başvurusu kabul edilebilir. Ayrıca burada belirtmekte fayda var ki ; eğer başvuruda bulunan kişinin süreç içerisinde eşi vefat ederse, aile birliği içerisinde yaşıyor olma şartı aranmayacaktır. Bu istisnai bir durumdur.

Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişi, belirli bir zaman sonra eşinden ayrılmak isterse burada kişinin vatandaşlığına herhangi bir şekilde mani bir durum oluşmaz. Yani boşanma sonrasında da kişi Türk vatandaşı olarak kalmaya devam eder.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Evraklar

Başvurunun yapılabilmesi için en önemli evrak hiç şüphesiz evlilik yoluyla kazanılması başvuru formu olarak ortaya çıkar. Evlilik idaresinin vermiş olduğu evlilik cüzdanı ve Türk eşin nüfus cüzdanı da gerekli evraklar arasında yer alır. Ayrıca başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişinin devleti olduğu vatandaşlığı gösteren bir belgenin olması, bu belgenin ibrazı, eğer başvuruda bulunan kişi vatansız ise yani herhangi bir ülkenin vatandaşı değil ise bu durumu açıklayan noter onaylı bir belgenin (Türkçe belge) evraklar arasına konulmalıdır. Yabancı uyruklu kişinin kimlik bilgilerini içeren evrak kağıdının noter onaylı Türkçe tercümesi de yine evraklar arasında yer almalıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin aynı zamanda eşiyle birlikte aile konutu içerisinde yaşadığını ispat edebilecek belgeler de başvuru evrakları arasında yerini almalıdır. 3 yıl evli kalma şartını ilgili makamlardan alınabilecek iyi hal kağıdı ve yine noter tasdikli tercümesi de başvuru evrakları arasına eklenmelidir. Ayrıca hizmet bedelinin ödendiğini gösterir belge de (makbuz) evraklar arasında olmalıdır.

Evrakların tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne teslim edilen evraklar, Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na gönderilir. Komisyon başvuruyu değerlendirmeye aldıktan sonra yabancı eş ve Türk eşi ayrı ayrı mülakata çağırır. Belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde yapılan incelemeler ve araştırmalar doğrultusunda yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verilip verilmemesine komisyon tarafından karar verilir.

Bu işlemler kişinin kendi tarafından yapılabileceği gibi alanında uzman ve deneyimli bir Yabancılar Hukuku’na verilen vekalet vasıtası ile de yapılabilir.

2 Linkleme “Evlilik Yolu ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

 1. NERGİS Reply

  MERHABA, KAÇAK DURUMUNDA OLANLAR YURTDIŞI ÇIKMADAN TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENEBİLİR Mİ?

 2. Yusuf Demir Reply

  birlikte yaşama süreci, Türkiye dışında geçtiyse nasıl incelenir?
  Bu evlilikten olan 20 – 25 yaşında 2 çocuğun kimlikleri yeterli belge sayılmazmı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir