Kategori: BLOG

Tebligatın Geçerlilik Şartları

Tebligatın Geçerlilik Şartları Tebligat nedir ? Tebligat mazbatası ne işe yarar ? Tebligatın geçerlilik şartları nelerdir ? Son dönemlerde hukuk …

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda düzenlenen geçici iş göremezlik ödeneğini halk arasında …

İşverenin Haklı Fesih Nedenleri

İşverenin Haklı Fesih Nedenleri  : Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma İşverenin haklı bir nedene bağlı olarak işten çıkarması, başka bir …

Trafik Kazalarında İbra Şartları

Türk Borçlar Kanununda İbra Kavramı İbra kelime olarak “aklamak, onaylamak” anlamına gelse de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ibra, alacak …

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır ? Mirasın ortaya çıkmasıyla malvarlığında birden fazla mirasçının hakkını olması yönetimin terekeye yani bir elbirliği …

Boşanma Davalarında Tanıklar

Boşanma Davalarında Tanıklar Ceza ve hukuk davalarında bir konu hakkında beyanda bulunan kişilere tanık adı verilir. Tanıklar boşanma davası süreçlerinde …