BLOG

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ? Elinde mahkeme kararı bulunan alacaklının, icra dairesi kanalıyla yürüttüğü başvuruya ilamlı icra takibi denir. …

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi Kiracının gayrimenkul sahibine kira bedelini ödememesi durumunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 269. ve 276. Maddeleri …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacaklı tarafından görevli icra dairesine yapılan başvuru neticesinde yazılı ya da sözlü olarak icra takibinin başlatılması hususudur. …

Aldatılan Kişilerin Hakları Nelerdir ?

Aldatılan Kişilerin Hakları Nelerdir ? Geçtiğimiz yıllarda Türk Ceza Kanununda zina suçu olarak düzenlenmiş olan aldatma konusu 1991 yılında kanunda …

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet Davası Nasıl Açılır ? Çocuk sahibi ebeveynlerin boşanma davalarından en sık çatışma yaşadıkları konulardan bir diğeri de velayetlerin kimde …

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ? Bir önceki makalemizde kıdem tazminatının ne kadar sürede ödenmesi gerektiği hususunda bilgi vermiştik. ( Kıdem …

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesinde yapılan düzenleme ile işçinin evlendikten sonraki bir yıllık süreçte iş …