İşverenin Haklı Fesih Nedenleri

İşverenin Haklı Fesih Nedenleri

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma
İşverenin haklı bir nedene bağlı olarak işten çıkarması, başka bir deyişle işçinin iş akdini sonlandırması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenleme kapsamında; “Bir işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştıran bir işveren, en az 6 ay süre ile işyerinde çalışmış olan işçinin iş yeterliliğinden, davranışlarından veya işyerinin ihtiyaçlarından kaynaklanan bir nedenle işçinin iş akdinin feshedildiğini geçerli bir sebebe dayandırmalıdır” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki maddeden de anlaşıldığı üzere iş akdinin feshi haklı bir nedene bağlı olmak zorundadır. İş Kanununda haklı fesih nedenlerinin yanında işverenin işçiye karşı olan diğer sorumluluklarını da yine bu noktada göz ardı etmemek gerekir. Sorumluluk deyince işverenin işçiye karşı olan işçiyi koruma ve gözetme görevinden öte, işçiyi işten çıkarmadan önce işçiye bu durumu açıklamasıdır. Bu durum İş Kanunu’nda ihbar süresi olarak geçmektedir. Yine aynı şekilde işçi de işten ayrılmadan önce kanunda belirtilen ihbar süreleri neticesinde işverenine işten ayrılacağını bildirmelidir.

İşçinin işten çıkarılması için haklı fesih nedenleri arasında yer alan performans düşüklüğü maddesi çoğu zaman suiistimal edilebilmektedir. Zira işçiyi farklı bir nedene dayanarak ya da hiçbir nedene bağlı kalmaksızın işten çıkarmak isteyen işverenler performans düşüklüğünü gerekçe göstererek iş sözleşmesini feshetmektedirler. Fakat bu suiistimallere karşı olarak işçiler tarafından açılan davalarda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu işçilerin lehine kararlar vermektedir. Bunun en net örneği Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.06.2004 tarih, 2004/3740 esas ve 2004/15625 sayılı kararıdır. Bu kararda da görüldüğü üzere, tanıkların çelişkili kararları neticesinde İş Mahkemesi iş sözleşmesinin feshinin geçerli olmadığına ve işçinin işe geri dönderilmesine yahut işverenin İş Mahkemesi tarafından belirlenen tazminat miktarını ödemekle birlikte işçinin işten ayrılmasına karar vermiştir.

Bu karardan da anlaşılacağı üzere suiistimal olarak ortaya çıkan performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma konularında suiistimalden öte İş Kanunu’nda  yer alan geçerli şartların oluşup oluşmadığını gözden geçirmek gereklidir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için alanında uzman ve deneyimli bir iş avukatından yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir