İş Kazasından Kaynaklanan Zararlarda Sonradan Ortaya Çıkan Maluliyet Halleri


İş Kazasından Kaynaklanan Zararlarda Sonradan Ortaya Çıkan Maluliyet Halleri

İşyerinde veya işverenin vermiş olduğu işe giderken ya da işe bağlı olarak gerçekleşen kazalara iş kazası denir. Daha önceki makalelerimizde iş kazası geçiren bir işçinin, kaza sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini, hangi şartlar altında tazminat davası açabileceğini ve destekten yoksun kalma tazminatının nasıl faydalanabileceğini anlatmıştık. Bugün ise iş kazasından kaynaklanan zararlarda sonradan çıkan maluliyet halleri hakkında bilgi vereceğiz.

İlk paragrafta tarif ettiğimiz şekilde iş kazasına maruz kalan ve vücut bütünlüğü zarar gören bir işçi, maluliyet oranı doğrultusunda maddi tazminat kazanabilir. Vücut bütünlüğü geçici ya da tamamen zarar görmüş olan işçi bu durumu öğrendikten sonra, zararın mahiyeti ve unsurları hakkında derlediği bilgiler ve belgelerle davaya gerekçe oluşturan bütün hal ve şartları öğrenmelidir. Vücut bütünlüğünün zarar görmesiyle ortaya çıkan mağduriyet, yalnızca tedavi sonrasın doktor tarafından düzenlenecek olan hekim raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Vücut bütünlüğündeki zararın nüksetmesi ya da gelişmesi durumlarında davanın zamanaşımına başlangıç olarak hastalığın gelişim sürecinin ortaya çıktığı tarihin esas alınması gerekmektedir. Nitekim vücut bütünlüğünde oluşan zarar nedeniyle mağduriyet yaşayan işçinin zararının giderilmesini talep edebilmesi için vücut bütünlüğündeki zararın gelişiminin tamamlanması şarttır.

Dolayısıyla davanın açıldığı ve zararın tespitinin mümkün olmadığı durumlarda davanın açılabilmesi için zararın ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Konu ile bağlantılı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2016/21-2265 E. 2017/1081K. Ve 07.06.2017 tarihli emsal kararını incelemeniz yararlı olacaktır.

İş kazaları ve bu nedenlerle ortaya çıkan mağduriyetlerle ilgili diğer soru ve merak ettikleriniz için alanında uzman ve deneyimli bir iş davası avukatına danışmanız yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir