Hizmet Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır?


Hizmet Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Sigorta bildirimi yapılmayan ve dolayısıyla sigorta primi yatırılmadan çalıştırılan işçinin, işyerinde hizmet vermiş olduğu süreyi sigortalı hale getirmek için açtığı davalara hizmet tespit davası adı verilir. Hizmet Tespit Davası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin 9. fıkrası’nda şu şekli ile düzenlenmiştir ;

 “Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.”

Hizmet Tespit Davası Açabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hizmet Tespit Davası açmak isteyen işçiler, kanunda belirtilen birtakım sağlamakla beraber bu davayı açabilirler. Koşulları yerine getiren işçiler dava sürecini hemen başlatabilirken, koşulları yerine getirmemiş olan ya da konu hakkında detaylı bilgisi olmayan işçiler alanında uzman ve deneyimli bir İş Hukuku avukatı ile görüşerek konu hakkında hukuki yardım alabilirler. Hizmet Tespit Davası’nın açılması için gerekli koşulları ise şu şekilde sıralayabiliriz ;

 • İşyeri 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası şartlarını sağlayan bir işyeri olmalıdır.
 • Hizmeti veren işçinin işverene görünmüş olması gerekmektedir. (Konudan işverenin haberi olmalıdır.)
 • Hizmet Tespit Davası’na ilişkin dava konusu, uzun vadeli sigortalar olmalıdır. (Analık, hastalık vb. sigortalar davaya dahil olamaz.)
 • Hizmetin sigorta olmaksızın görülmüş olması ve bu hususun SGK tarafından tespit edilmemiş olması gerekmektedir.
 • İşçinin bu durumdan haberdar olması mukabilinde en geç 5 yıl içerisinde bu davayı açmış olması şarttır.

Hizmet Tespit Davasında Kullanılabilecek Deliller Nelerdir?

Hukukumuzda davacının ispat yükümlülüğü haliyle Hizmet Tespit Davası için de geçerlidir. Bu kapsamda davacı işçi, belirttiği tarihler içerisinde işyerinde çalışmış olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. İspat ise birlikte çalıştığı iş arkadaşının tanıklığı ya da komşu işyerinde çalışan işçi ya da işçilerin tanıklığı mukabilinde yapılabilir. Yargıtay içtihatlarına göre tanık bordro tanığı ya da belirttiğimiz üzere komşu işyerinde çalışan bir işçinin tanığı olabilir.

Hizmet Tespit Davası için ise kullanılabilecek delilleri şu şekilde sıralayabiliriz ;

 • Kurumun SGK dosyası,
 • İşveren yanındaki işyeri dosyası,
 • Kurumun işyeri sicil dosyası,
 • Kurumsal mesleki kuruluş kaydı,
 • Dernek ya da Esnaf Sicil Kaydı,
 • Oda Kayıtları (Sanayi ve Ticaret Odası vb.)
 • Vergi Levhası (Vergi Mükellefiyet Kaydı)
 • Kurumun yer aldığı bina ya da apartmandaki, apartman ya da site yönetimine ait defter ve kayıtları,
 • Maaş bordroları,
 • Tanık ve bilirkişi

Hizmet Tespit Davası’nda görevli ve yetkili mahkeme İş Mahkemeleri’dir. İş Mahkemeleri’nin olmadığı adliyelerde ise bu dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

Hizmet Tespit Davası konusu detaylı araştırma ve bilgi gerektiren bir konu olduğu için, bu noktada alanında uzman ve deneyimli bir iş hukuku avukatına danışmak yararlı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir