İşsizlik Maaşına Haciz Konulur mu?

İşsizlik Maaşına Haciz Konulur mu?

Bilindiği üzere kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılar belli şartları sağlamaları halinde işsiz kaldıkları belli bir süre için işsizlik maaşı almaktadırlar.

İşsizlik maaşına hak kazanma koşulları şunlardır;
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Sıklıkla sorulan başında işsizlik maaşının haczedilip haczedilemeyeceği gelmektedir. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. Maddesinde işsizlik maaşlarından damga vergisi dışında kesinti yapılmayacağı, nafaka alacağı dışında haczedilemeyeceği ve temlik edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu bakımdan nafaka alacakları dışında işsizlik maaşının banka borcu, kredi borcu ve ya başkaca bir borç için haczedilmesi bloke edilmesi mümkün değildir.

Böyle bir durumda derhal avukat desteği alarak haciz işleminin iptali için mahkemelere başvurulması hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumda Haczedilebilir?

İşsizlik Kanunu’nun 50. Maddesine göre nafaka dışında işssizlik maaşı haczedilemez, bloke altına alınamaz.

İşte işsizlik maaşının haczedilemeyeceğine ilişkin kuralın istisnası nafaka alacaklarıdır. Kanun Koyucu nafaka alacağının niteliğini dikkate alarak bu konuda istisnaya gitmiştir.

Buna göre boşanma davasının devamı sırasında eş ya da çocuk adına hükmedilen tedbir nafakaları, boşanma davası sonucu eş lehine hükmedilen yoksulluk nafakası, boşanma davası sonucu çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası ve Medeni Kanunda sayılan yardım yükümlülüğü kapsamında hükmedilen yardım nafakası alacakları için işsizlik maaşları haczedilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat