Kategori: Faktoring Hukuku Avukatı

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir? Faktoring, ileri vadeli bir alacağın komisyon karşılığında kısaltılarak alacağın temlik edilmesi işlemidir. Bu işlemin uygulama şekli, üstlenilen riskin …