Etiket: ankaraavukat

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur ?

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur ? Haczedilmek istenen bir mal üzerinde, borçlu ve alacaklı tarafların dışında bir tarafında mülkiyet hakkı ve …