Etiket: ankara avukat arama

Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası

Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeye dayalı alacak davaları, …

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi Ceza Mahkemeleri tarafından hükmedilen mahkumiyet kararları daha sonra, hükmedilen cezalara ilişkin belirli ilkeler ve şartlar göz …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacaklı tarafından görevli icra dairesine yapılan başvuru neticesinde yazılı ya da sözlü olarak icra takibinin başlatılması hususudur. …

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Eşlerin anlaşma yoluna giderek boşanma kararı vermesi durumudur. Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden birinin ya da her ikisinin …

İşe İade Davası Nasıl Açılır ?

Haksız yere işten çıkarılan işçinin İş Mahkemesine işine geri dönmek için açtığı davaya işe iade davası denir. İşe iade davası …

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma Davası Nasıl Açılır ? Geçimsizlik, anlaşmazlık, aldatma, terk, kavga, şiddet vb. birçok boşanma nedeni sonucu boşanma kararı alan eşler, …

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Daha önceki makalelerimizde belirttiğimiz üzere bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için belirli şartların olması gerekir. İş sözleşmesi …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacağı bir taşınmaz karşılığı temin edilen alacaklı, borcunu alamadığı ya da alacağını cebri icra yolu ile almak …

Devremülk Sözleşmesinin İptali

Devremülk Sözleşmesinin iptali Teknolojinin gelişmesi ile yapılan sözleşmelerde artık yerini dijital sözleşmelere ve dijital imzalara bırakmıştır. Çoğu zaman da kapıdan ve …