Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası

Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası

6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeye dayalı alacak davaları, davacının alacağının süresinin geçmesi durumunda ya da borçlunun sözleşmeye uygun davranmaması durumunda açılmaktadır. Borcun alacaklıya ödenmesi için açılan davalarda mahkemeler öncelikle borcun gerçekten var olup olmadığını tespit eder. Borcun gerçekten var olması durumunda ise asli işlemler başlar. Sözleşmeye dayalı alacak davasında alacağın kaynağı olarak ; sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve vekaletsiz iş görme gibi birçok husus borca neden olmuş olabilir. Mahkeme tarafından yapılacak araştırma ve bilirkişi raporları ile borçlunun haksız olduğu ve alacaklıya iade edilmesi gibi hususlar ortaya çıkabilir. Bu makalemizde sözleşmeye dayalı alacak davası ile ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Sözleşmeden doğan alacak davalarında asli unsur, sözleşmenin taraflarının ilgili sözleşmeye uygun olarak yaptıkları fiiller olarak ortaya çıkar. Yani eğer sözleşmenin tarafları sözleşmeye uygun olarak hareket ediyorlarsa alacaklı taraf sözleşmede ortaya konulduğu zaman dilimi içerisinde alacağını temin edebilecektir. Fakat borçlu taraf borcuna yönelik olarak ilgili sözleşmede yer alan şartlara uymuyorsa, alacaklı Borçlar Kanunu’nda ve İcra ve İflas Kanunu’nda alacağına yönelik olarak düzenlenmiş olan hakları ister kendisi isterse de vekili aracılığıyla mahkemeye taşıyabilir ve alacağının tarafına ödenmesini mahkemelerden talep edebilir.

Sözleşmeye dayalı alacak davaları tek bir mahkemede görülmeyebilir. Alacağa konu mahkeme hangi hukuk dalı içerisinde değerlendiriliyorsa dava o mahkemede görülür. Örneğin alacak ticari bir işletmeye ya da ticari sözleşmeye ilişkin ise, davalar Ticaret Mahkemeleri’nde görülürken, örneğin bir ev kirası ile ilgili alacak söz konusu olduğunda Sulh Hukuk Mahkemeleri devreye girecektir. Sözleşme geçerliliğinin tespiti ve alacak davasının mahkeme taşınma süreci uzman bilirkişilik gerektirdiğinde bu noktada alanında uzman ve deneyimli bir avukattan yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat