İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi ?

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi ?

Bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçinin 4857 sayılı İş Kanununda yazılı olan haller neticesinde işten ayrılması durumunda alacağı tazminata kıdem tazminatı adı verilir. Kıdem tazminatı işçilere verilen yıpranma payı olarak görülebilir. Bu makalemizde istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi ? Alabilirse hangi hallerde bu haktan faydalanabilir ? Bu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Bir işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için o işçinin öncelikle işyerinden ya normal bir şekilde ayrılmış olması ya da haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetmiş olması gerekmektedir. İşçiler için iş sözleşmesinin haklı fesih nedenleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlenmiş olan bu haklı fesih nedenlerinden herhangi biri ya da birkaçı nedeniyle 1 yıl veya üzerinde bir süre işçi çalışmamış olsa bile işçi işverenden kıdem tazminatını alabilecektir. Aynı husus işverenin işçiye ait iş sözleşmesini haksız bir nedenle sonlandırması durumunda da ortaya çıkacaktır. Yine işveren tarafından yapılan bu haksız nedenle iş sözleşmesinin feshi İş Mahkemesi’nin vereceği kararın ardından uygulanacaktır.

Buraya kadar anlattığımız husus aslında iş sözleşmesinin feshi ile ilgili cevaplardı. Fakat bu noktada önemli olan iş sözleşmesinin feshinden öte işçinin kanun nezdinde istifasının karşılığı nedir ? Yargıtay içtihatları istifalar konusunda nasıl bir karara varmıştır ? Bunu bir örnekle açıklayacak olursak ; bir işyerinde ya da fabrikada 10 yıl süre ile çalışan bir işçi, hiçbir nedene bağlı kalmaksızın “İstifa ediyorum” başlığı altında bir dilekçe ile istifa edecek olursa bu durum Yargıtay tarafından daha önce de değerlendirildiği üzere “Hayatın olağan akışına aykırılık” olarak düzenlenecektir. Fakat bu demek değildir ki, istifa eden işçi kıdem tazminatı hakkından da yoksun kalacaktır. İşçinin bu noktada kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesi yine istifanın haklı nedenlerle bağdaşması sonucunda mümkün olacaktır. Konuyu İş Mahkemesi’ne taşıyan işçi mahkeme nezdinden istifasının haklı olduğunu gösterir nitelikle bir kanıt ortaya sunarsa işveren tarafından kendisine kıdem tazminatı ödenecektir.

İstifasını veren işçi herhangi bir nedenden dolayı istifa etmiş olabilir. Bu nedenler açığa kavuşturulmadan işçinin sırf istifa etti diye kıdem tazminatı alamayacağı hususu eksik bir bilgi olarak kalacaktır. Konu hakkında alanında uzman ve deneyimli bir iş avukatı’na danışmak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat