Türk Hukuk Sistemi Tanıma Tenfiz Davaları

Türk Hukuk Sistemi Tanıma Tenfiz Davaları

Almanya, Hollanda, Amerika, İngiltere, İsviçre, Belçika, Avusturya, Kanada, Norveç, Avustralya, Azerbaycan, Türkmenistan, Ukrayna, Rusya, İsveç, Slovakya, İtalya, İspanya, Macaristan, Mısır, Çin, Gürcistan, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya

Yukarıda ifade edilen ülkelerde verilmiş olan boşanma kararları Türk hukuk sistemince tanıma ve tenfiz davasına konu olabilmektedirler. Bunlar dışında kalan yabancı devletlerde verilen boşanma kararları Türk hukuk sistemince kabul edilmemekte ve boşanma davasının Türk hukuk sistemi içerisinde yeniden açılması gerekmektedir. Bu ülkeler nasıl belirlenmektedir? Ülkeler arası özel hukuk alanındaki kararların tanıma ve tenfiz davalarının gerçekleşmesi için devletlerin özel veya toplu olarak yatığı sözleşmeler, antlaşmalar etkili olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasının nedenleri nelerdir?

Bu nedenler aslında birden fazla olmak ile beraber birkaç ana neden altında daha rahat incelenmektedir. Öncelikle devletlerin hukuk sistemleri her ne kadar 2 ana kol altında toplanmış bulunsalar da birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle Türk hukuk sistemi örneğin Almanya’daki veya Fransa’daki boşanma kararını hemen resen kabul etmez. Kabul etmesi için öncelikle boşanma sürecinin nasıl işlediğine dair birtakım bilgiler almasıdır. Bu bilgileri de zaten kanun koyucunun istediği evraklar ve gerekli araştırmalar dahilinde bulmakta ve ona göre tanıma ve tenfiz davasında karar vermektedir.

Ayrıca diğer bir husus ise bireyler 2. Kez boşanmamak için yani ikinci kez uzun da sürebilme ihtimali olan boşanma davasını yaşamamak için devletlerin kanun koyucuları ortak bir kural belirlemişler be bu dava türü ortaya çıkmıştır.

Aslında görüldüğü üzere kanun koyucu bir yandan kendi hukuk sisteminin bütünlüğünü korumaya çalışırken – bunu bir yabancı ülkede verilen kararı anında kabul etmemek ile yapıyor- bir yandan da bireylerin menfaatini askıya almıyor. Ve onların da menfaatini düşünerek yeniden boşanma davası açmadan başka bir dava ile yabancı bir mahkemede gerçekleşen boşanma davası ve boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçları kendi hukuk sistemi içerisinde kabul ediyor. Kanun koyucu böylece hem devletin menfaatini hem de devletin üyesi olan ve parçası olan bireyi koruyor.

4 Linkleme “Türk Hukuk Sistemi Tanıma Tenfiz Davaları

  1. Pingback: Yurtdışında Gerçekleşen Boşanma Davaları - Göymen Avukatlık Bürosu

  2. Pingback: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi » Tanıma Tenfiz Avukatı Ankara

  3. Pingback: Tanıma Tenfiz Davası Hollanda » Göymen Avukatlık Bürosu

  4. Pingback: Tanıma Tenfiz Davası Almanya » Göymen Avukatlık Bürosu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat