Tebligatın Geçerlilik Şartları

Tebligatın Geçerlilik Şartları

Tebligat nedir ? Tebligat mazbatası ne işe yarar ? Tebligatın geçerlilik şartları nelerdir ? Son dönemlerde hukuk portallarında ve forumlarında merak edilen sorular arasında yer almakla birlikte bugün tebligata dair merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Tebligat ; Hukuksal bir işlemin resmi bir evrak kanalı ile ilgili kişinin bilgisine sunulmasına tebliğ işlemi, ilgili evrağa da tebligat adı verilir. Tebligatlar yetkili makamların kanunlara ve usüllere bağlı kalarak ilgili kişilere göndermiş oldukları resmi evraklar olarak açıklanabilir. Tebliğ mazbatası ise, tebliğin ne zaman, nerede ve kime yapıldığını gösteren evrağa verilen isimdir. Tebligat hukuksal açıdan değerlendirildiğinde belgelendirmenin yanı sıra aynı zamanda bir usül işlemi olarak da görülebilir. 7201 sayılı kanununda şekli hükümler ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.

Tebligat Kanunu’nun 10. Maddesinde tebliğin kişinin bilinen son ev adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Adres kavramı bu noktada ev adresi, işyeri adresi veya ikâmet ettiği yer olarak düşünülebilir. Bilinen adresin tespiti kişinin tebligatı alacak kişinin mensubu olduğu teşkilatlardan ya da MERNIS sisteminden öğrenilebilir. Muhatabın talebi doğrultusunda bu tebliğ kendi adresi dışında farklı bir yerde de yapılabilir.

Muhatabın Evde Bulunmaması Ama Tebliğ Edilebilecek Farklı Kişilerin Olması Durumunda Tebliğ

Tebliğ yapılacak kişinin evde olmaması durumunda, aynı konutta yaşayan bir başka kişiye de tebligat teslim edilebilir. Aynı şekilde evde bulunan hizmetçilerden birine de tebliğ yapılabilir. Bu kişinin 18 yaşından küçük ve akli dengesinin yerinde olması yeterlidir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesinde bu konu ziyadesiyle açık bir şekilde dile getirilmiştir.

Adreste Kimsenin Bulunamaması Durumunda Tebliğ

Tebligat yapılacak kişinin veya yakınlarının ilgili adreste bulunmaması durumunda tebliğ memuru öncelikle kişinin o adreste neden bulunamadığının tespitini yapacak, şahsın geçici olarak o evde bulunmaması durumunda tebliğ memuru tebligat evrakını, adresin yer aldığı muhtar ya da ihtiyar heyeti azalarından birine veya zabıta amir ya da memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tebliğ  adresindeki binanın kapısına yapıştırarak, kişinin adreste bulunmaması halinde tebligat yapılacak kişiye tebliğin haber edilmesini ve en yakın komşularından birine, ya da yönetici veya kapıcıya da bildirir.

Tebliğ Edilecek Kişinin Tebligatı Reddetmesi Sonucunda Yapılacak İşlem

Tebligatın teslim edileceği kişi tebligatı almaktan imtina ediyorsa tebliğ memuru tebligat evrakını muhtar ya da ihtiyar heyeti azalarından birine imza karşılığı teslim eder. Bu andan itibaren tebliğ süreci de başlamış olur.

Usülsüz Tebligatın Hükmü

Tebliğin usülüne aykırı yapılmış olması durumunda tebliğin yapılacağı kişinin beyan edeceği tarih geçerli tebliğ tarihi olarak bilinecektir. Tebliğ yapılacak kişinin usüllere aykırı olarak yapılan tebligatı öğrenmemesi durumunda tebliğ geçersiz sayılacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için alanında uzman ve deneyimli bir icra avukatı ndan yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat