Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Kara Avrupa’sı hukuk sistemini benimseyen Türk hukuk sisteminde yargı birçok kola ayrılmıştır. İdari yargı, adli yargı ve askeri yargı olmak üzere… Adli yargı özel hukuk dallarındaki ve ceza hukukundaki oluşan uyuşmazlıkları çözmek için birtakım görevli mahkemelere ayrılmıştır. İdari yargıda oluşan hukuki uyuşmazlıkları çözen mahkemelerde kendi arasında vergi hukuku ile ilgili olanlar ve idare ile birey arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek için oluşan idare mahkemeleri olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Askeri yargı ise asker olan kişilerin kendi aralarında ve idare ile ilgili olan sorunlarını çözmek için kendi arasında mahkemelere ayrılmıştır. Bu ifade ettiklerim görevli mahkemelerdir.

Görevli ve yetkili mahkeme arasında fark vardır? Bu iki kavramdan yetkili mahkeme mahkemenin bulunduğu yerle alakalı olan mahkeme türüdür. Örneğin İstanbul Asliye Hukuk Aile Mahkemesi gibi… Görevli mahkeme ise az önce de belirttiğim gibi uyuşmazlığın türüne göre ayrılan mahkemelerdir.

Tanıma ve tenfiz davası yurtdışında gerçekleşen boşanma davalarının Türk hukuk sistemi içerisinde kabulün ve icra edilebilirliğinin geçerli olması için tarafların Türk hukuk sistemi içerisinde yer alan yetkili ve görevli mahkemede açtıkları davalardır. Bu davalar tarafların isteği üzerine istenilen mahkemeden açılamamakta kanun koyucunun koyduğu kurallar çerçevesinde hareket edilmektedir.

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki her ne kadar Milletlerarası Özel hukuk sisteminin bir parçası ve bir konusu olsa da tanıma ve tenfiz davası Türk hukuk sistemi içerisinde boşanmayı ve boşanmanın getirdiği hüküm ve sonuçları da ifade ettiğinde aile hukukunu da bir yandan ilgilendiren mahkemedir. Bundan mütevellittir ki kanun koyucu bu davaların açılması için görevli mahkeme olarak özel hukuk mahkemelerinden Asliye Hukuk Aile Mahkemelerini görevlendirmiştir. Fakat 81 ilimizin 81’inde de nerede ise Aile mahkemesi vardır. Aile mahkemesi yoksa da Aile davalarına bakan birer Asliye mahkemesi mevcuttur.

Türk hukuk sistemi içerisinde tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için bireyler peki istedikleri şehre gidebilecekler midir? Hayır, kanun koyucu şehirlerarasında bir kısıtlama getirerek sadece bu davaların açılabilmesi için 3 şehir benimsemiştir. Bu şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat