Etiket: faktoring avukatı ankara

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir? Faktoring, ileri vadeli bir alacağın komisyon karşılığında kısaltılarak alacağın temlik edilmesi işlemidir. Bu işlemin uygulama şekli, üstlenilen riskin …

Avukatlık Hizmetleri

İnsanlar için sorunların çözümünde başvurulacak adreslerden bir tanesi de mahkemelerdir. Mahkemelerde kişiler bizzat kendileri katılarak ya da alanında uzman bir …

FAKTORİNG HUKUKU AVUKATI

FAKTORİNG HUKUKU

Faktoring Hukuku Alacağın temliki, diğer bir deyişle alacağın devri; hukuksal olarak bir geçerliliği olan bir işlemin sonucunda oluşan alacağın tüm …