Etiket: avukat

Trafik Kazalarında İbra Şartları

Türk Borçlar Kanununda İbra Kavramı İbra kelime olarak “aklamak, onaylamak” anlamına gelse de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ibra, alacak …

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır ? Mirasın ortaya çıkmasıyla malvarlığında birden fazla mirasçının hakkını olması yönetimin terekeye yani bir elbirliği …

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı Evlilik birliğinin sona erdirilmesini içeren boşanma süreçlerinde taraflar hukukun kendilerine sağlamış olduğu haklar çerçevesinde boşanabilirler. Bu konuda …

Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası

Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen sözleşmeye dayalı alacak davaları, …

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi Ceza Mahkemeleri tarafından hükmedilen mahkumiyet kararları daha sonra, hükmedilen cezalara ilişkin belirli ilkeler ve şartlar göz …

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ? Elinde mahkeme kararı bulunan alacaklının, icra dairesi kanalıyla yürüttüğü başvuruya ilamlı icra takibi denir. …

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi Kiracının gayrimenkul sahibine kira bedelini ödememesi durumunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 269. ve 276. Maddeleri …