Etiket: avukat arama

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı Evlilik birliğinin sona erdirilmesini içeren boşanma süreçlerinde taraflar hukukun kendilerine sağlamış olduğu haklar çerçevesinde boşanabilirler. Bu konuda …

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi Ceza Mahkemeleri tarafından hükmedilen mahkumiyet kararları daha sonra, hükmedilen cezalara ilişkin belirli ilkeler ve şartlar göz …

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi Kiracının gayrimenkul sahibine kira bedelini ödememesi durumunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 269. ve 276. Maddeleri …

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Ödeme emrine bir başka deyişle icra takibine itiraz dört farklı şekilde yapılabilir. Bunlar ; yetkiye itiraz, …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacaklı tarafından görevli icra dairesine yapılan başvuru neticesinde yazılı ya da sözlü olarak icra takibinin başlatılması hususudur. …

Aldatılan Kişilerin Hakları Nelerdir ?

Aldatılan Kişilerin Hakları Nelerdir ? Geçtiğimiz yıllarda Türk Ceza Kanununda zina suçu olarak düzenlenmiş olan aldatma konusu 1991 yılında kanunda …

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet Davası Nasıl Açılır ? Çocuk sahibi ebeveynlerin boşanma davalarından en sık çatışma yaşadıkları konulardan bir diğeri de velayetlerin kimde …

Nafaka Davası Nasıl Açılır ?

Nafaka Davası Nasıl Açılır ? Boşanma davası sonunda eşlerden birinin yoksulluğa düşmemesi amacıyla mahkeme tarafından bir eşten diğer eşe verilmesine …

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Eşlerin anlaşma yoluna giderek boşanma kararı vermesi durumudur. Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden birinin ya da her ikisinin …