Etiket: ankara icra avukatı

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır ? Elinde mahkeme kararı bulunan alacaklının, icra dairesi kanalıyla yürüttüğü başvuruya ilamlı icra takibi denir. …

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Ödeme emrine bir başka deyişle icra takibine itiraz dört farklı şekilde yapılabilir. Bunlar ; yetkiye itiraz, …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacaklı tarafından görevli icra dairesine yapılan başvuru neticesinde yazılı ya da sözlü olarak icra takibinin başlatılması hususudur. …

İflas Ertelemelerinde Alacaklının Durumu

İflas Ertelemelerinde Alacaklının Durumu Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesinde bir ‘iyileştirme projesi’ olarak geçen iflas ertelemesi müessesesi esasen İcra İflas …

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Alacağı bir taşınmaz karşılığı temin edilen alacaklı, borcunu alamadığı ya da alacağını cebri icra yolu ile almak …

Ankara İcra Avukatı ve İcra Hukuku

Ankara İcra Avukatı ve İcra Hukuku Ülkemizde avukatlar arasında resmi bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Bu sebeple bir avukatın icra avukatı olması …