Etiket: ankara faktoring avukatı

Faktoring Nedir ?

Faktoring Nedir ? Faktoring, ileri vadeli bir alacağın komisyon karşılığında kısaltılarak alacağın temlik edilmesi işlemidir. Bu işlemin uygulama şekli, üstlenilen …

FAKTORİNG HUKUKU

Faktoring Hukuku Alacağın temliki, diğer bir deyişle alacağın devri; hukuksal olarak bir geçerliliği olan bir işlemin sonucunda oluşan alacağın tüm …