Etiket: ankara ceza avukatı

Trafik Kazalarında İbra Şartları

Türk Borçlar Kanununda İbra Kavramı İbra kelime olarak “aklamak, onaylamak” anlamına gelse de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ibra, alacak …

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi Ceza Mahkemeleri tarafından hükmedilen mahkumiyet kararları daha sonra, hükmedilen cezalara ilişkin belirli ilkeler ve şartlar göz …

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “ Özel Kararlar ” isimi altındaki …