Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Soyadı değiştirme,  4721 sayılı Türk Uygar Yasanına göre tüm yurttaşlara tanınan ve kişiye sıkı surette bağlı haklardan biridir. Soyadı farklığı için yasada bu hakkın kullanılması ve buna bağlı olarak soyadı değiştirme davası açabilmek için birtakım haklı sebeplerin varlığı aranır.

Uygar Yasa soyadı farklığı için tarafın mahkemeye sunması şart olan haklı nedenleri teferruatlı olarak ifade etmemiştir. Bu yüzden Hukuk Mahkemelerinde geçerli olan hakimin takdir yetkisi ilkesi çerçevesinde kişi, iddia ettiği gerekçelerle bu konuda hakimde bir kanı uyandırma faaliyetinde bulunacaktır.

Haklı sebeplerin varlığına dayanılarak açılan davalarda Nüfus Yasasının 21. Maddesi ve Soyadı Yasasının 3. Maddeleri göz önünde bulundurulacaktır. Bu maddelere göre;

-Ulusal kültüre,

-Örf ve adetlere uygun olmayan,

-Komik ve yersiz manaları olan,

-Şahsi ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış manayalar doğurabilecek hususlar haklı yol açarak sayılacaktır.

Soyadı değiştirme davalarında hakim, öne sürülen sebepleri inceler, bunun yanı sıra kişinin sosyal ve ekonomik şartlarını da dikkate alarak bir neticeye varmaya çalışır. Hakim, vaziyete göre fertlerin aile içi vaziyeti, mesleği ve eğitim düzeyi hususlarını da göz önüne alarak karara varabilir.

Soyadı Değişikliği Davası

Soyadı değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yargıtay’ın son zamandaki kararlarında ‘haklı nedenlere dayanılarak’ açılacak olan davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirttiğini söyleyebiliriz. Yetkili mahkeme ise davacının resmi ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. Soyadını değiştirmek isteyen kimse bir arzuhal ile yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat yapmalıdır.

İzdivaç ettikten Sonra Soyadı Değişikliği

Türk Uygar Yasayı kararlarına göre izdivaç eden kadın kocasının soyadını alır. Kadın, kocasının soyadı ile beraber kendisinin evvelki soyadını da taşımak istediğini evlilik sırasında yazılı olarak izdivaç ettirme memurundan isteyebilir. Evlilik sırasında bu talepte bulunmamışsa daha sonra nüfus müdürlüğüne yapacağı müracaatla evvelki soyadını da kullanmak istediğini bildirebilir.

Soyadı farklığı isim farklığına göre daha zor ve uzun bir sürece dağıldığı için isim farklığına kıyasen çok daha sıkı şartlar aranmaktadır. Bu yüzden soyadı değiştirme davalarında adli prosedürün eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi ehemmiyet taşımaktadır. Bu sebeple soyadı farklığı davalarının avukat ile yürütülmesi zaruri olmasa da rastgele bir hak kaybına uğramamak ve en kısa müddette sonuçlandırmak yerine avukat tutulması önerilmektedir.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Uygar Hukukun her alanında dilekçe hazırlama, kontrat oluşturma , hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerini uzman avukatlarıyla müvekkillerine sunmaktadır. Ayrı olarak danışmanlık ve dava müddetince müvekkillerinin yaşaması muhtemel hak kayıplarının önüne geçmek emeliyle gereken tedbirlerin avukatlar aracılığıyla alınması ve netice odaklı yaklaşımıyla, müvekkillerini çözüme eriştirmektedir.

Son zamanda gündeme gelen yeni torba yasa ile soyadı farklığı ile ilgili tartışmalar yaşanmıştır. Mevcut 4721 sayılı Uygar Yasa soyadı farklığını oldukça sıkı koşullara bağlamıştır. Fertlerin soyadı farklığını gerçekleştirebilmeleri için haklı nedenlerin varlığı aranmıştır. Bu konuda öngörüler fertlerin soyadı değiştirme taleplerinin karşılanmasında kolaylıklar sunulabileceği istikametinde olmaktadır. Lakin soyadı farklığının kolaylaşmasının önünün açılması soyadın tamamiyle farklığa uğraması vaziyetini kapsamamaktadır.

Soyadı farklığında İç Güvenlik Yasayı denilen yasanın geçici 10. maddesinde birtakım yeni tertip etmeler yapılmıştır. Yeni tertip etmeyle isim ve soyadı farklığının mahkemeye müracaat etmeden nüfus müdürlüğüne verilecek dilekçeyle yapılması gündeme gelmiştir. Ancak yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde yapılması gerekmektedir. 1 senelik müddet dolduktan sonra isim ve soyadı farklığı için tekrar mahkeme kararına ihtiyaç duyulacaktır. Yeni tertip etme vakitten ve fazla giderlerden tasarruf emeliyle getirilmiştir. Ancak, yalnızca yazım ve yazım hatası bulunan isimler ile komik, yersiz olan soyadları değiştirilebilecektir. Bu farklık şehir veya kaza heyetine müracaat arzuhali verilerek bu heyetler tarafından alınan kararla gerçekleştirilmektedir. Belirtilen yönetimsel kararın yürürlük kazanması ve farklık işleminin yapılması nüfus müdürlüğüne bildirilmesine bağlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat