Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Davası

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Davası

4857 sayılı İş Kanunu süreli ya da süresiz olarak çalıştırılan tüm işçilerinin her birinin sigorta primlerinin gerçek maaş üzerinden yatırılmasını emreder. Düzenlemelere göre işçinin maaşı olan brüt tutar hesaplanmalı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu tutar üzerinden sigorta primi yatırılmalıdır. Fakat bazı durumlarda işverenler yük olarak gördükleri bu sigorta primlerini işçi başına kâr etmek amaçlı olarak asgâri ücret üzerinden yatırmaktadır. Bazı durumlarda işçilerde sırf işlerini kaybetmemek adına bu duruma göz yumarlar. Aslında bu durum çok büyük oranda işçinin aleyhine bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim işçi işten ayrılması durumunda çok daha az bir kıdem tazminatı alacak ve emekli maaşı ve emeklilik tazminatı da bu oradan düşecektir. Bu makalemizde sigorta primlerinin eksik yatırılması davası ile ilgili olarak en merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Hemen belirtmekte fayda var ki sigorta primlerinin yatırılması hususu işverenin kendi yükümlülüğündedir. 4857 sayılı İş Kanunu sigorta primi eksik yatırılan ya da sigorta primi hiç yatırılmayan işçinin haklı neden ile iş sözleşmesini feshedebileceğini beyan eder. Bundan sonraki süreçte ise sigorta primi eksik  yatırılan ya da hiç yatırılmamış olan işçi konuyu İş Mahkemesi’ne taşıyacaktır. İş Mahkemesi’nde ispat yükümlülüğü işçiye ait olacaktır. İş Mahkemesi’nde işçinin ilgili işyerinde çalıştığını kanıtlaması ile İş Mahkemesi tarafından işverene öncelikle para cezası verilir. Sonrasında ise işveren işçinin eksik yatırdığı ya da hiç yatırmamış olduğu sigorta primlerinin eksik kalan miktarlarını da Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırır ve işçinin hakkı olan kıdem tazminatını da işçiye ödemek zorunda kalacaktır.

Peki işçi ne yapmalıdır ? En kısa yoldan hareket edecek olursak, Alo 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait numarayı arayarak bildirimde bulunabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili işyerine göndermiş olduğu yetkililer konuya ilişkin olarak çalışmalar yapıp iddianın gerçek olup olmadığını araştırdıktan sonra konu hakkında işlem gerçekleştireceklerdir. Sigorta primleri eksik yatırılan işçilerin hakları başlıklı makalemizde konuya ilişkin olarak merak edilen soruların yanıtlarını vermiştik. Kısaca yine tekrar edecek olursak, konu hakkında hiçbir fikri olmayan ve İş Mahkemesi’ne giderek davayı nasıl açacağını bilmeyen bir işçi alanında uzman ve deneyimli bir iş avukatına giderek konu hakkında yardım alabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat