Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat

En basit şekilde anlatacak olursak; minimum bir motorlu aracın karıştığı bir kazada ölümlü ya da yaralanmalı olmak suretiyle bedensel zararlar ile birlikte kazaya ayrıca karışan üçüncü şahıslara ait ev, araba ve arazi gibi mal varlıklarında ortaya çıkan zararların giderilmesi neticesinde ortaya çıkan tazminat davaları ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının konusunu oluşturur. Bu makalemizde ölümlü ya da yaralamalı bir trafik kazasına maruz kalan bir kişinin yapabileceklerini ve haklarının neler olduğunu geniş bir çerçevede ele alacağız.

Herşeyden önce ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında davanın açılabilmesi için zamanaşımı süresinin iki yıl olduğunu belirtmekte fayda var. Yani kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde açılmayan davalar, bu tarihin sonrasında açıldığı zaman geçersiz sayılacaktır.

Ölümlü trafik kazalarında dava açma hakkı mağdurun ailesine verilmiştir. Bu kapsamda mağdur olan aile aracın sürücüsü, aracın sahibi, aracı işleten ve sigorta şirketine yönelik hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulunabilir. Yaralamalı trafik kazalarında ise dava açma hakkı bizzat yaralanan şahıs tarafından açılabilecektir. Trafik kazası neticesinde yaralanan şahıs bedensel bütünlüğünü yitirecek derecede ciddi bir yara almışsa yine bu dava aile bireyleri (baba, anne, evlat, eş) tarafından açılabilecektir. Yine aynı şekilde bu dava da aracı kullanana, araç sahibine, aracı kiralayan şirkete ve sigorta şirketine yönelik açılabilecek ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilecektir.

Dava açılırken maddi tazminat olarak, yaralanan kişinin işinden yoksun kalması ve bedensel bütünlüğünü kaybetmek suretiyle yaşamını idare ettirecek kazancı sağlayamaması öne sürülebilir. Manevi tazminat talebinde bulunurken de yine mağdurun kaza sonrası yaşamış olduğu elem, keder ve üzüntü hali, psikolojik durumu öne sürülebilir.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. Bu kazalarda yetkili mahkemeler ise mağdurun yaşadığı şehirde bulunan mahkemelerdir. Örneğin ; Ankara’da yaşayan bir kişi, trafik kazası nedeniyle açacağı tazminat davasını Ankara Adliyesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açacaktır.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ilişkin diğer merak ettikleriniz için alanında uzman ve deneyimli bir Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat