Nikahsız Eş ve Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı

Nikahsız Eş ve Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı

Miras Hukuku konusunun temeli olan mirasın kimlere kalabileceği hususudur. Türkiye’de kabul gören zümre sistemi, miras paylaşımında mirasçılar ile miras sahibinin eşini yasal mirasçı olarak kabul eder. Bu kişiler dışında yer alan hiç kimse mirasçı olarak hak talebinde bulunamaz. Zümre sistemi içerisinde ;

  • İlk zümreye miras sahibinin alt soyu yani çocukları ve torunları dahildir. Yasal mirasçı olarak ilk hak talebinde bulunacak kişiler çocuklar ve torunlardır.
  • İkinci zümrede ise miras sahibinin annesi, babası ve kardeşleri yer alır.
  • Üçüncü zümrede ise yasal mirasçı olarak görülebilecek kişi büyükanne, büyükbaba, amca, dayı, hala, teyze bulunmaktadır.
  • Bunların haricinde ise miras bırakanın eşinin yasal mirasçılığı kabul edilmiştir.

Şimdi dilerseniz konuya nikahsız eş ile bir başlangıç yapalım. Yukarıdaki maddelerde görüldüğü üzere Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen miras hukuku ile ilgili olarak nikahsız eş’e yönelik bir miras hakkı bulunmamaktadır. Fakat, miras sahibi vasiyetname hazırlarsa ve vasiyetnamesinde mirasının tamamını ya da bir bölümünü nikahsız eşine bıraktığını dile getirirse, vefatın gerçekleşmesinin ardında nikahsız eş, mirasçı sıfatı ile mirastan hak talep edebilir. Bunun haricinde nikahsız eş’in mirastan pay alması mümkün değildir.

Evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı ise çocuğun baba tarafından tanınması neticesinde yani babalık davası ile yani soybağının kurulması ile mümkündür. Miras sahibi kişi, ölümü yaklaştığında bir tasarrufta bulunarak, oğlunu ya da kızını tanıdığını beyan edebilir. Böylece miras sahibinin evlilik dışı çocuğu da mirastan saklı pay hakkına sahip olur. Şayet çocuk baba tarafından tanınmamışsa, yani babanın soybağında alt soy olarak görünmüyorsa, evlilik dışı çocuk da mirastan pay talep etme hakkına sahip değildir. Bu kapsamda miras bırakanın altsoyu mirastan hak talep edebilir.

Yukarıda da belirtildiği üzere mirastan hak talep edilebilmesi için, nikahsız eşin ölüm tasarrufuna, evlilik dışı çocuğun mirastan pay talep edebilmesi için ise soybağının kurulmasına ihtiyacı vardır. Aksi durumlarda mirastan hak talep edilmesi yasal anlamda mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat