Maaşları Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir ?

Maaşları Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir ?

Haberlerde, gazetelerde ve internet sayfalarında son zamanlarda ekonomik problemler nedeniyle yaşanan işten çıkarma ya da maaşları ödenmeyen işçileri sıkça görür olduk. Asgari ücretin 1400 tl olduğu günümüzde, işçilere 1400 tl maaş verip, kendilerine 400 tl getirilmesini isteyen işverenlere de haberlerde sıkça rastlıyoruz. Peki maaşları ödenmeyen işçilerin hakları nelerdir ? Parasını alamayan işçi nereye başvuracak ? Nasıl bir yol izleyecek ? Bu makalemizde sizlere bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

İş Kanunu’nun 34. Maddesi’nde bu durum net bir şekilde açıklığa kavuşturulmuştur. İlgili madde’de şu ifadeler yer almaktadır :

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İşçi’nin ücreti 20 gün içerisinde zorlayıcı (sel, yangın ve deprem vb.) nedenlerin olmadığı durumlar neticesinde ödenmezse işçi işini yapmayabilir. İşçilerin maaşları, kanun hükümleri ve sözleşme şartları baz alınarak ödenmezse, işçi 4857 sayılı iş Kanunu’nun 24/2-e maddesi gereğince işten ayrılma ve tazminat hakkına sahip olur.

İşveren, çalışmayan işçilere “Neden çalışmıyorsun ?” ya da “Neden işi yavaşlatıyorsun ?” gibi sorular soramaz. İşçiler toplu olarak çalışmıyorlar ise “Toplu olarak bize karşı ayaklandılar.” gibi bir cümle kullanamaz. Çünkü bu haller, işçilerin yasal hakları arasında yer almaktadır. Maaşları ödemeyen işveren daima haksızdır. Maaşını alamayan işçi, ihtar çekmeden işi bıraktığında işveren, “Kaç gündür gelmiyor, işi bıraktı” diyemez. Maaşların ödendiğini ispat etmeyen işveren, hukuk nezdinde daima haksızdır. Bu vade’de işveren tarafından tutulan işe gelmeme tutanakları da geçersiz hale gelir.

Maaşını Uzun Süre Alamayan işçi Ne Yapmalıdır ?

İşçi, maaşı alamadığı süre içerisinde istifa etse dahi kıdem tazminatını, fazla mesai ücretlerini, yıllık izin ücretlerini ve sosyal hak alacaklarını işverenden alabilir. İşçiler yalnızca ihbar tazminatını alamazlar. Bunun yapılması için gereken ilk ve belki de en önemli şey, İş ve Sosyal Güvenlik hukukunda uzman bir avukatla anlaşmaktır. Avukatınız sizden vekaleti aldıktan sonra davayı neticelendirir ve avukatlık ücretini karşı taraftan talep edebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat