Kira Tespit Davası ve Şartları

Kira Tespit Davası ve Şartları

Kira tespit davalarında hukuki anlamda bir davanın açılabilmesi için mülk sahibi ile kiracı arasında resmi anlamda bir kira sözleşmesinin olması gerekir. Kira sözleşmelerinde kira bedeli yazılması zorunlu değildir fakat olası bir davada alacaklının yani mülk sahibinin alacağını açık ve net bir biçimde ispat edebilmesi amacıyla kira bedelinin yazılmasında fayda olacaktır. Kira tespit davası hem mülk sahibi hem de kiracı tarafından açılabilir. Burada asli unsur, davayı açanın hukuki yararının olup olmadığıdır. Bu makalemizde kira tespit davası ve şartları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Kira tespit davalarına ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinin f fıkrasında; taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir anlaşma yapılmışsa ve kira süresi 5 yılın altında ise, kira artış oranı bir yıl önceki kira yılı ÜFE artış oranının üzerinde olmamak kaydıyla belirlenebilir. Şayet kira süresi 5 yıl ve 5 yılın üzerinde ise tarafların herhangi bir anlaşma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kira bedeli mahkeme tarafından belirlenebilir. Mahkeme tarafından verilecek kararlar, hakkaniyet ve sair unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Yabancı para cinsinden belirlenmiş olan kira tespit davalarında ise, kira artış oranlarının tespiti daha farklı koşullara tabii tutulmaktadır. Şöyle ki ; yabancı para cinsinden belirlenmiş olan kira sözleşmelerinde 5 yıllık süre dolmadan kira bedelinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu husus Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinin f fıkrasının 4. Bendinde açıkça belirtilmiştir. Maddenin son cümlesinde ise istisnadan söz edilmiş ve şu ifadelere yer verilmiştir ;

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Kira tespit davalarında yetkili ve görevli mahkeme taşınmazın yer aldığı bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu dava TBK 345. Maddesinde de düzenlendiği üzere yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 günlük süre içerisinde açılmalıdır. Konuya ilişkin olarak alanında uzman ve deneyimli bir gayrimenkul avukatından yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat