Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

Bir şahsa ait olan ev, arsa vb. taşınmazın devlet tarafından satın alınarak kamu hizmetine sunulması durumuna kamulaştırma denir. Kamulaştırma konusu ile ilgili olarak daha önceden hazırlamış olduğumuz Kamulaştırma Davası adlı makalemizde, kamulaştırma süreci, kamulaştırma türleri ve kamulaştırma işleminin tespit, tescil ve iptal işlemlerine ilişkin bilgiler vermiştik. Bu makalemizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline ilişkin olarak detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Kamulaştırma ile ilgili olarak yapılan ilgili düzenleme Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasında yer almaktadır. Bu düzenlemede devlete bağlı kamu kuruluşlarının şahıslara ait olan taşınmazların belirli durumlarda bir kısmının, belirli durumlarda ise tamamının kamulaştırılma yetkisi olduğu bildirilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere kamulaştırma süreci belirli şekli şartlara bağlıdır. Bu idari sürecin son kısmında ise satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Resmi yollarla bu satın alma işlemini gerçekleştiremeyen kamu kurumu ise taşınmaz sahibine yönelik olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasını açabilecektir.

Davanın açılmasının amacı ilgili taşınmazın maddi değerinin mahkeme tarafından belirlenmesi ve ortaya çıkan tutarın nakit olarak ya da taksitler halinde taşınmaz sahibine ödenmesidir. Kamu kurumu tarafından talep edilen tespit davasının mahkemesi için Asliye Hukuk Mahkemesi 30 gün içerisinde konuya ilişkin olarak bir duruşma günü belirleyecektir. Davanın açılması ve durumun taşınmaz sahibine tebliğ edilmesi durumunda taşınmaz sahibi de yine 30 gün içerisinde “Kamulaştırma işlemine karşı iptal davası” açabilme hakkına sahip olacaktır.

Taşınmaz sahibinin iptal davası açmaması üzerine dava Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlemiş olduğu duruşma gününden itibaren devam edecektir. Duruşmada tarafların kamulaştırma bedeli konusunda anlaşamamaları durumunda net karar hakim tarafından verilecektir. Bu karar mahkemenin belirlediği bilirkişi raporuna istinaden yapılacaktır. Tespitin yapılması durumunda 15 gün içerisinde kamu kurumunun kamulaştırma bedelini taşınmaz sahibinin hesabına yatırdığını gösteren makbuzu mahkemeye sunması halinde ilgili taşınmaz kamu kurumu adına tescil edilecektir.

Taşınmaz sahibinin iptal davası açması neticesinde ise, davaya konu kamu kurumunun kamulaştırma işlemi idare tarafından yapılacaktır. Bu davanın önemi bekletici nitelikte olmasıdır. İptal davasının açılmasının yanı sıra yürütmenin durdurulması için de ayrıca mahkemeye başvuru yapılmalıdır. İdare Mahkemesinin kamulaştırmanın iptaline hükmetmesi durumunda kamu kurumunun açmış olduğu dava da düşecektir.

Konuya ilişkin olarak alanında uzman ve deneyimli bir idare avukatı ndan yardım almak yararlı ve faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat