İşçi Hakları Nelerdir ?

işçi Hakları Nelerdir ?

Bir iş sözleşmesine bağlı olarak ücret karşılığı çalışan kişiye işçi denir. İşçilerin hakları ise 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kanuna göre masabaşında ya da beden gücüyle çalışan ve işçi tanımına uyan herkes işçidir ve İş Kanunu’nun düzenlemiş olduğu haklardan yararlanabilir. Bu kapsamda işçi haklarını şu şekilde sıralayabiliriz ;

  • Maaş Hakkı
  • Sigorta Hakkı
  • Kıdem Tazminatı Hakkı
  • İhbar Tazminatı Hakkı
  • Fazla Mesai Ücreti Hakkı
  • Yıllık Ücretli İzin Hakkı
  • Hafta Tatili Hakkı
  • Resmi Tatil ve Bayram Tatilleri
  • Maddi ve Manevi Zararların Tazmini
  • İşe İade Hakkı

Maaş Hakkı

İşçi’nin tanımında da belirttiğimiz üzere işçiler ücret karşılığı çalışır. Bir insanın gündelik yaşamını sürdürebilmesi için de para gerekli olduğundan, maaş hakkı işçinin en temel haklarından birisi olarak ortaya çıkar. İşçiye maaşı günü geldiğinde ve tam olarak ödenmelidir. Maaşının eksik yatırıldığı ya da geç yatırıldığı durumlarda işçi İş Mahkemesi’nin yolunu tutabilir.

Sosyal Sigorta Hakkı

İşçi’nin hem emeklilik hem de sağlık sigortalarından faydalanabilmesi adına bir diğer temel hak’ta sosyal sigorta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hak işçi’nin yanı sıra, işçi’nin bakmakta zorunlu olduğu kişileri de ilgilendirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işveren işçinin sigorta girişini yapmak zorundadır. Burada değinilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de işçinin, işveren tarafından deneme süresi içerisinde sigortasının yapılmamasıdır. Bu durum İş Kanunu’na uygun bir durum değildir.

İşçilerin Tazminat Hakları

1-) Kıdem Tazminatı

İşçilerin keyfi ya da nedensiz yere işten çıkarılmalarının önüne geçmek amacıyla işveren tarafından işçi’ye ödenen tazminat’a verilen isimdir. Bunun dışında işyerinde işveren tarafından haksızlığa uğrayan, küfür, tehdit, hakaret gibi durumlara maruz kalan işçi, bunun dışında ayrıca maaşı, primleri, ikramiyeleri ya da sigorta primleri ödenmeyen işçi iş sözleşmesini tek taraflı feshederek yine işverenden kıdem tazminatı’nı talep edebilir. Konu ile ilgili olarak “Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

2-) İhbar Tazminatı

Bu tazminat çeşidi ise pratikte hem işçi’yi hem de işveren’i ilgilendiren bir tazminat olarak ortaya çıkar. İşçi’nin İş Kanunu’nda belirtilen süreler içerisinde işten ayrılması sonucunda ya da işveren’in yine İş Kanunu’nda belirtilen süreler dahilinde işçi’ye bildirim yapmadan işçi’yi işten çıkarması durumunda mağdur olan kişi (işçi ya da işveren) karşı taraftan ihbar tazminatı talep edebilir. Konu ile ilgili olarak “İhbar Tazminatı Nedir ? Nasıl Alınır ?” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

Fazla Mesai Ücreti

Normal zamanlamadan daha fazla çalışmanın ortaya çıktığı durumlarda işveren işçi’ye çalıştığı her saat için normal çalışma saati ücretinin %25’i oranında fazla mesai ücreti ödemelidir. Konuya ilişkin olarak “Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır ?” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

İşçi’nin İzin Hakkı

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçi’ye tanınmış olan izin süreleri yıllık ücretli izin, ücretsiz izin,ölüm izni, evlilik izni, doğum izni, analık halinde çalışma ve süt izni ve haftalık izin başlıkları altında ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir işyerinde 1 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı 14 gün olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak “İş Hukuku’nda İzin Süreleri” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

İşe İade Hakkı

İşçi’nin keyfi ya da haksız nedenlerden dolayı işten çıkarılması durumunda İş Mahkemesi’nde açtığı işe iade davası aracılığı neticesinde davanın kabulü ve işçi’nin haklı bulunmasıyla işçi için işe iade kararı verilebilir. Bu da yine İş Hukuku’nun işçi’ye tanımış olduğu haklardan biridir. İşe iade davası ile ilgili olarak “İşe İade Davası Nedir ? Nasıl Açılır ?” adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

İşçi hakları konusunda daha detaylı bilgi almak için alanında uzman ve deneyimli bir iş hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat