İş Sözleşmesinin Feshinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Sözleşmesinin Feshinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sözleşmesi hem işçiye hem de işverene sorumluluklar getiren bir sözleşmedir. İş sözleşmesi işçi ve işveren tarafından imza altına alınırken bir takım hakları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Aynı zamanda iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’na uygunluğu da yine dikkat edilmesi gereken bir diğer husus olarak görülebilir. Bu makalemizde iş sözleşmesinin hazırlanışı ve sonlandırılmasında dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin olarak bilgiler vereceğiz.

Öncelikle iş sözleşmesinde işçinin yapacağı iş (işçinin görev ve sorumlulukları), çalışma saatleri, yemek molası kısacası işyeri kuralları kanunda belirtilen hallere göre açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bu kuralların iş sözleşmesinde yer alması, iş sözleşmesinin feshi durumunda ispat yükümlülüğü açısından önem arz etmektedir. Yine işçi ve işveren için geçerli olan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen tüm kıstaslar her iki taraf için de geçerli olacaktır.

Yine aynı şekilde işçinin hal ve hareketleri, işyerindeki davranışları, yaptığı işe göre yeterliliği yine iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi noktasında önem arz etmektedir. Bu noktada işçinin savunmasının işveren tarafından alınması şarttır. Burada akla gelen en önemli soru da şudur ; “Hangi işyerleri iş güvencesi kapsamındadır ?” Bunun için dört başlık sayabiliriz ;

  • İşçi sayısı 30 ya da 30’un üzerinde olan işyerleri,
  • İşçinin işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olması,
  • İşçinin işveren yardımcısı ya da vekili olmaması,
  • İşçinin iş sözleşmesinin süresiz iş sözleşmesi olması.

Bu kriterlerin yer alması durumunda iş güvencesi kavramının varlığından söz edilebilecektir. İş sözleşmesinin feshi işveren tarafından işçiye yazılı olarak bildirilmelidir. İşçi, işveren tarafından kendisine yönelik olarak yapılan bu tebliğe itiraz edebilir. İş sözleşmesinin sözlü olarak feshedilmesi durumunda işçi, işverenden yazılı bildirim istemelidir. İşveren beni sözlü olarak kovdu, işe gitmem diyerek işe gitmemezlik yapılmamalıdır. Hukuk nezdinde sözlü olarak iş sözleşmesinin feshinin bir karşılığı yoktur. Fakat işçi sözlü olarak yapılan bu bildirime karşı olarak işyerine gitmezse, işveren için iş sözleşmesinin haklı feshi ortaya çıkabilecektir.

İş sözleşmesi hazırlanırken işçi önüne koyulan iş sözleşmesini büyük bir titizlikle incelemeli, ibraname içeriğine ve kriterlerine dikkat etmelidir. Eksik ya da yanlış yazılan ya da örneğin çalışma koşullarına ve maaş bilgilerine yönelik olarak yapılmayan bildirimlerde işvereni uyarmalı ve ilgili düzenlemelerin yapıldığına emin olduktan sonra iş sözleşmesini imzalamalıdır. Konuya ilişkin olarak alanında uzman ve deneyimli bir iş avukatından yardım almak da faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat