İddet Müddeti Nedir ? İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır ?

İddet Müddeti Nedir ?

İddet müddeti, halk arasındaki adıyla bekleme süresi 4721 sayılı Medeni Kanun’da kadınların boşandıktan sonra evlenemeyeceği 300 günlük süreye verilen isimdir. İddet müddeti süresi, boşanmadan önce kadının eşi ile cinsel ilişki’de bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine, bu ilişki’den doğabilecek çocuğu babanın tanıması amacıyla ortaya çıkarılan süredir. Bu kural babalık karinesinin bir gereğidir. Boşanan çiftler dilerse süre sona ermeden tekrar evlenebilir. Fakat kadın bu sürede başka bir erkek ile evlenemez. Bu süre doğum gerçekleştiğinde ya da 300 günlük bu zaman dilimi dolduğu zaman sona erer.

İddet müddeti yalnızca kadınlar içindir. Erkekler için böyle bir durum söz konusu değildir. Erkek boşandıktan bir gün sonra dilerse yeniden başka bir kadınla evlenebilir.

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır ?

İddet müddeti içerisinde başka bir erkekle evlenmek isteyen kadın doktor raporuyla evlendirme dairesine gitse bile evlilik talebi geri çevrilir. İddet müddeti’nin kaldırılması için yapılması gereken ilk şey, Aile Mahkemesi’nde dava açmak olacaktır. Bu dava hasımsız olarak açılır. Mahkemeye hastaneden kadının hamile olmadığına dair doktor raporu sunulur.  Mahkeme de kararını buna göre verir.

Hüküm gereği iddet müddeti sona ermeden kadının evlenememesinin asli amacı hamile olmasından ileri geldiği için, bu olabilitenin mahkeme nezdinde çürütülmesi ile birlikte kadın için de yeniden evlilik yolu açılır.

İddet müddeti içerisinde başka bir erkekten hamile kalan kadın’ın iddet müddeti sona erene kadar beklemesi gerekmektedir. Çocuğun biyolojik babası ne kadar başka bir erkekte olsa çocuğun nüfusu eski koca üzerine yapılır. Bu durumun düzeltilmesi ise, kocanın çocuğu soybağından reddetmesi ve biyolojik babanın bunun üzerine çocuğu tanıma ve babalık davası açması ile bağ kurulabilecektir. Böylesi bir durum herkes için sıkıntı yaratmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi’nin emsal kararları şu şekildedir :

T.C.
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 1980 / 1907 Karar: 1980 / 2122 Karar Tarihi: 10.03.1980; Boşanan kadın, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmedikçe, yeniden evlenemez. Ancak bu arada doğurduğu veya tabip raporu ile gebe olmadığı gerçekleştiği takdirde <İddet müddeti> sona erer (MK.95). Boşanan eşlerin tekrar evlenmek istemeleri halinde ise hâkim, süreyi kısaltabilir. Evlenmekten yasaklanan kadının iddet müddeti, az önce belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde bile, kısaltılamaz ve başkası ile evlenemez. Evlenmekten yasaklanan eşlerin (MK. 142). Tekrar evlenmek istemeleri halinde hâkim, evlenmekten yasaklama süresini kısaltabilir.


T.C.
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2004 / 14384 Karar: 2004 / 14229 Karar Tarihi: 30.11.2004;Davacının Hakan, Ozan ve Okan isimli çocukların doğumunu ve kendisinden olmadığını öğrendiği tarih 25.5.2003 tarihidir. Bunun aksini gösterir bir kanıtta getirilmemiştir. Çocuklar boşanma hükmünün kesinleşmesinden ve anne tarafından babanın haberi olmadan İddet müddeti geçtikten sonra 23.10.2001 tarihinde tescil ettirildiği anlaşılmaktadır. Babanın daha önce doğumlardan bilgi sahibi olduğu da kanıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanununun 289/son maddesi gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Koşulları oluştuğundan taraf delillerinin toplanıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak : YARGITAY

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara Avukat